Betaling van uw pensioenpremie

Als deelnemer van SPF betaalt u elke maand pensioenpremie. U betaalt hiermee voor de opbouw van uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en eventueel voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina leest u meer over de premieberekening, de premiebetaling en de premienota.

Uw pensioenpremie hangt af van uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage
Elk jaar geeft u uw inkomensgegevens aan ons door. Op basis hiervan berekenen wij uw jaarpremie. Hoe de premie wordt berekend leest u bij Premie 2022. Met de rekenhulp berekent u gemakkelijk zelf uw premie.

U betaalt uw premie altijd een maand vooraf
De premienota ontvangt u op de helft van de maand. Koos u voor automatische afschrijving? Dan schrijven wij de premie steeds op de 1e van de maand af. U ontvangt dan geen maandelijkse premienota op papier.

Automatische incasso aanvragen

Wilt u uw bankrekeningnummer voor automatische incasso aanpassen?

Bankrekeningnummer incasso aanpassen

Verandert uw premie? Dan ontvangt u een wijzigingsnota
U ontvangt ook een wijzigingsnota als u koos voor automatische afschrijving. Valt de premiewijziging niet samen met de betaling van uw standaard maandpremie? Dan ontvangt u de wijzigingsnota aan het einde van de maand waarin wij de premiewijziging verwerken. Openstaande nota’s verrekent u zelf met de wijzigingsnota. U betaalt de premie binnen 14 dagen na de verzenddatum van de wijzigingsnota.

Betaalde u te veel premie? Dan ontvangt u een creditnota
Openstaande nota’s verrekent u zelf met de creditnota. Het bedrag dat overblijft, betaalt u aan SPF of maken wij aan u over. Ontvangt u het bedrag graag op een ander bankrekeningnummer? Op de creditnota leest u hoe u dit doorgeeft. U ontvangt het bedrag binnen 5 tot 10 werkdagen na de verzenddatum op de premienota.

U kunt al uw nota’s online inzien bij Mijn pensioen
Een overzicht van alle maandelijkse premienota’s en uw wijzigingsnota’s vindt u bij Mijn pensioen.

Betaalt u uw premie graag in termijnen? Dat kan
Er geldt een aantal regels.

  • Betaling in termijnen kan alleen via automatische afschrijving.
  • U betaalt 4% rente per jaar over het deel van de premie dat u nog moet betalen.
  • De afspraak stopt als u een termijn niet betaalt.
  • U betaalt uw gewone maandelijkse premienota’s op tijd.

Voldoet u niet aan deze afspraken? Dan betaalt u het openstaande deel van de premie alsnog in 1 keer.

Betaalt uw werkgever de premie aan SPF?
En wijzigen de afspraken over deze premiebetaling? Hou er dan rekening mee dat SPF niet op de hoogte is van die afspraken. U blijft zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Een eventuele betalingsherinnering sturen wij naar uw woonadres.

Voorkom hoge premiefacturen
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u de premienota niet in 1 keer kunt betalen. Bijvoorbeeld als u zich met terugwerkende kracht heeft aangemeld bij het pensioenfonds. Het is dan mogelijk om een betalingsregeling te treffen. We hanteren 3 voorwaarden:

  • de betalingsregeling gebeurt via automatische incasso
  • u betaalt de reglementaire rente in verband met uitgestelde betaling
  • u komt de lopende verplichtingen stipt na.

Neem voor een betalingsregeling telefonisch contact met ons op.