Betaling van uw pensioenpremie

Als deelnemer van SPF betaalt u elke maand pensioenpremie. U betaalt hiermee voor de opbouw van uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en eventueel voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina leest u meer over de premieberekening, de premiebetaling en de premienota.

Uw pensioenpremie hangt af van uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage
Elk jaar geeft u uw inkomensgegevens aan ons door. Op basis hiervan berekenen wij uw jaarpremie. Hoe de premie wordt berekend leest u bij Premie. Met de rekenhulp berekent u gemakkelijk zelf uw premie.

U betaalt uw premie altijd een maand vooraf
De premienota ontvangt u op de helft van de maand. Koos u voor automatische afschrijving? Dan schrijven wij de premie steeds op de 1e van de maand af. U ontvangt dan geen maandelijkse premienota op papier.

Automatische incasso aanvragen

Wilt u uw bankrekeningnummer voor automatische incasso aanpassen?

Bankrekeningnummer incasso aanpassen

Verandert uw premie? Dan ontvangt u een wijzigingsnota
U ontvangt ook een wijzigingsnota als u koos voor automatische afschrijving. Valt de premiewijziging niet samen met de betaling van uw standaard maandpremie? Dan ontvangt u de wijzigingsnota aan het einde van de maand waarin wij de premiewijziging verwerken. Openstaande nota’s verrekent u zelf met de wijzigingsnota. U betaalt de premie binnen 14 dagen na de verzenddatum van de wijzigingsnota.

Betaalde u te veel premie? Dan ontvangt u een creditnota
Openstaande nota’s verrekent u zelf met de creditnota. Het bedrag dat overblijft, betaalt u aan SPF of maken wij aan u over. Ontvangt u het bedrag graag op een ander bankrekeningnummer? Op de creditnota leest u hoe u dit doorgeeft. U ontvangt het bedrag binnen 5 tot 10 werkdagen na de verzenddatum op de premienota.

U kunt al uw nota’s online inzien bij Mijn pensioen
Een overzicht van alle maandelijkse premienota’s en uw wijzigingsnota’s vindt u bij Mijn pensioen.

Betaalt u uw premie graag in termijnen? Dat kan
Er geldt een aantal regels.

  • Betaling in termijnen kan alleen via automatische afschrijving.
  • U betaalt 4% rente per jaar over het deel van de premie dat u nog moet betalen.
  • De afspraak stopt als u een termijn niet betaalt.
  • U betaalt uw gewone maandelijkse premienota’s op tijd.

Voldoet u niet aan deze afspraken? Dan betaalt u het openstaande deel van de premie alsnog in 1 keer.

U ontvangt een bevestiging als wij akkoord gaan met uw verzoek
Via het formulier betalingsregeling geeft u aan welke rekening u in termijnen wilt betalen. U logt daarvoor in bij Mijn pensioen.

Formulier betalingsregeling

Vermeld het gewenste aantal termijnen. Stuur ons de machtiging betalingsregeling (automatische incasso) per post toe. Vul uw bankrekeningnummer in en zet uw handtekening. Koos u al voor automatische afschrijving? Dan hoeft u de machtiging niet opnieuw in te sturen.

Betaalt uw werkgever de premie aan SPF?
En wijzigen de afspraken over deze premiebetaling? Hou er dan rekening mee dat SPF niet op de hoogte is van die afspraken. U blijft zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Een eventuele betalingsherinnering sturen wij naar uw woonadres.