Met pensioen gaan

Tegen de tijd dat u met pensioen gaat, kunt u uw pensioen op een aantal manieren op uw wensen afstemmen. U heeft de volgende mogelijkheden:

  • eerder stoppen met werken en uw pensioen eerder laten ingaan.
  • later stoppen met werken en uw pensioen later laten ingaan.
  • uw partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen.
  • eerder of later gedeeltelijk stoppen met werken en uw pensioen gedeeltelijk laten ingaan. Voor het gedeelte dat u doorwerkt, bouwt u nog verplicht pensioen op bij SPF.
  • conversie (omzetten) van het ouderdomspensioen met bijbehorend partnerpensioen.

Uiteraard hebben al deze keuzes invloed op de hoogte van uw pensioen.

Uw pensioen aanvragen
U ontvangt ongeveer 6 maanden voor u 67 wordt een brief van SPF. Hierin staan uw keuzemogelijkheden en de bijbehorende bedragen. Wilt u eerder met pensioen? Geef dan zelf ongeveer 4 maanden van tevoren de gewenste pensioendatum door met het formulier ‘vervroegde pensioeningang vóór 67’, te vinden via Mijn pensioen.

Video over Met pensioen gaan
Op 12 november 2018 hield SPF een webinar over dit thema.

Pensioenleeftijd 67 jaar
Vanaf 1 januari 2015 is de standaard pensioenleeftijd bij SPF 67 jaar. Dit was 65 jaar. Lees meer

Uw pensioen en de wijzigingen in de AOW
Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Lees hierover meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Veelgestelde vragen