Met pensioen gaan

Tegen de tijd dat u met pensioen gaat, kunt u uw pensioen op een aantal manieren op uw wensen afstemmen. U heeft de volgende mogelijkheden:

  • eerder stoppen met werken en uw pensioen eerder laten ingaan.
  • later stoppen met werken en uw pensioen later laten ingaan.
  • uw partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen.
  • eerder of later gedeeltelijk stoppen met werken en uw pensioen gedeeltelijk laten ingaan. Voor het gedeelte dat u doorwerkt, bouwt u nog verplicht pensioen op bij SPF.
  • conversie (omzetten) van het ouderdomspensioen met bijbehorend partnerpensioen.

Uiteraard hebben al deze keuzes invloed op de hoogte van uw pensioen.

Uw pensioen aanvragen
U ontvangt ongeveer 6 maanden voor u 67 wordt een brief van SPF. Hierin staan uw keuzemogelijkheden en de bijbehorende bedragen. Als u eerder met pensioen wilt gaan, vul dan uiterlijk 4 maanden vóór de gewenste pensioendatum het formulier 'Vervroegde pensioeningang voor 67' in. U logt daarvoor in bij Mijn pensioen.

Video over Met pensioen gaan
Op 12 november 2018 hield SPF een webinar over dit thema.

Pensioenleeftijd 67 jaar
Vanaf 1 januari 2015 is de standaard pensioenleeftijd bij SPF 67 jaar. Dit was 65 jaar. Lees meer

Uw pensioen en de wijzigingen in de AOW
Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Lees hierover meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Veelgestelde vragen