Deeltijdpensioen

U kunt voor een deel met pensioen en later volledig. Blijft u naast het deeltijdpensioen nog als fysiotherapeut werken? Dan blijft u over het deel dat u nog werkt pensioen opbouwen en premie betalen totdat u 67 jaar bent.

Deeltijdpensioen is niet mogelijk voor fysiotherapeuten die de sector al hebben verlaten of arbeidsongeschikt zijn.

Deeltijdpensioen: hoe het werkt

  • U kunt kiezen voor deeltijdpensioen tussen uw 60-jarige en 69,5-jarige leeftijd.
  • Deeltijd met pensioen kan alleen in stappen van 10%. U moet minimaal voor 10% pensioen opnemen.
  • Als u eerder dan 5 jaar voor uw AOW-datum met deeltijdpensioen wilt gaan, moet u voor dat deel stoppen met werken als fysiotherapeut. Dat eist de Belastingdienst.
  • Gaat u met deeltijdpensioen vanaf 5 jaar voor uw AOW-datum? Dan kunt u minder gaan werken, maar dat hoeft niet. Voor het beroepsinkomen dat dan voor u geldt, bouwt u nog pensioen op en betaalt u pensioenpremie.
  • U kunt uw keuze 1x per kalenderjaar herzien en alleen naar een hoger percentage.

Zelf rekenen met uw deeltijdpensioen
Wilt u weten wat in deeltijd met pensioen gaan financieel betekent? Maak een berekening met de Pensioenplanner.

Heeft u een partner?
Deeltijdpensioen heeft gevolgen voor de hoogte van de aanvulling op het partnerpensioen in het geval van (vroegtijdig) overlijden tijdens actieve deelname. Voor de berekening van de aanvulling kijkt het fonds naar de pensioengrondslagen van 5 volle kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van uw overlijden.