Eerder met pensioen

U kunt uw pensioen eerder dan op uw 67e laten uitbetalen. Met pensioen gaan is bij SPF mogelijk vanaf 60 jaar. U ontvangt dan een lager pensioen. Want u bouwt minder lang pensioen op én u moet langer doen met uw opgebouwde pensioen. Hebt u een partner? Dan moet uw partner instemmen met de vervroeging.

Zelf rekenen met uw pensioen
Wilt u weten wat eerder met pensioen gaan financieel betekent? Maak een berekening met de pensioenplanner in Mijn pensioen.

Uw pensioen aanvragen
U logt in op Mijn pensioen. Kies home en daarna Mijn pensioen aanvragen. U volgt daar een aantal stappen. U krijgt een overzicht van uw keuzes. Print uw aanvraag en vul ontbrekende gegevens aan. Daarna ondertekent u uw aanvraag en stuurt u deze met de juiste documenten naar ons.

Mijn pensioen

Rekenvoorbeeld: eerder met pensioen
Een deelnemer verwacht bij voortzetting van de deelname tot 67-jarige leeftijd een pensioen van € 12.500,- bruto per jaar.

Door de ingang van het pensioen met 3 jaar te vervroegen mist deze deelnemer 3 jaar opbouw. Op 64-jarige leeftijd heeft deze deelnemer een pensioen opgebouwd van € 12.000,- bruto per jaar. Dit bedrag komt normaal gesproken tot uitkering vanaf 67 jaar.

Komt het pensioen vanaf zijn 64e tot uitkering dan ontvangt deze deelnemer € 10.755,60 bruto per jaar. Door eerder met pensioen te gaan, wordt in dit voorbeeld het pensioen ongeveer 14% lager.