Eerder met pensioen

U kunt uw pensioen eerder dan op uw 67e laten ingaan. Pensionering is bij SPF mogelijk vanaf 60 jaar. U ontvangt dan een lager pensioen. Want u bouwt minder lang pensioen op én u moet langer doen met uw opgebouwde pensioen. Hebt u een partner? Dan moet uw partner instemmen met de vervroeging.

Zelf rekenen met uw pensioen
Wilt u weten wat eerder met pensioen gaan financieel betekent? Maak een berekening met de Pensioenplanner.

Pensioen aanvragen
6 maanden vóór uw pensioendatum ontvangt u van SPF aanvraagformulieren. Als u eerder met pensioen wilt gaan, vul dan uiterlijk 4 maanden vóór de gewenste pensioendatum het formulier Vervroegde pensioeningang voor 67 in. Dit vindt u bij Mijn pensioen.

Hier ziet u een rekenvoorbeeld:

Eerder met pensioen
Een deelnemer verwacht bij voortzetting van de deelname tot 67-jarige leeftijd een pensioen van € 12.500,- bruto per jaar.

Door de ingang van het pensioen met 3 jaar te vervroegen mist deze deelnemer 3 jaar opbouw. Op 64-jarige leeftijd heeft deze deelnemer een pensioen opgebouwd van € 12.000,- bruto per jaar. Dit bedrag komt normaal gesproken tot uitkering vanaf 67 jaar.

Komt het pensioen vanaf zijn 64ste tot uitkering dan ontvangt deze deelnemer € 10.735,- bruto per jaar. Door eerder met pensioen te gaan, wordt in dit voorbeeld het pensioen ongeveer 14% lager.