Later met pensioen

U kunt uw pensioen bij SPF later dan op uw 67e laten ingaan. Maximaal 3 jaar. Uw pensioen wordt hierdoor hoger. Het partnerpensioen en het wezenpensioen worden door uitstel ook automatisch verhoogd. U bouwt geen pensioen meer op vanaf uw 67e.

U kunt ook een deel van uw pensioen uitstellen
Bijvoorbeeld omdat u na uw 67e minder gaat werken. Voor het deel dat u stopt met werken moet uw pensioen ingaan.

Zelf rekenen met uw pensioen
Wilt u weten wat later met pensioen gaan financieel betekent? Maak een berekening met de Pensioenplanner.

Hier ziet u een rekenvoorbeeld:

Later met pensioen
Een deelnemer heeft op 67-jarige leeftijd een pensioen opgebouwd van € 14.000,- bruto per jaar.

Als deze deelnemer de ingang van zijn pensioen uitstelt tot 70-jarige leeftijd dan bedraagt de uitkering € 15.775,- bruto per jaar. Het pensioen stijgt in dit geval met ongeveer 12,6%.