De effecten van het coronavirus op uw pensioen

Op deze speciale pagina houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de maatregelen rondom het coronavirus.

Vanaf 1 juli starten we de normale incassoprocedure voor het innen van de premies weer op
Vanwege de coronacrisis was het niet voor iedereen mogelijk om de pensioenpremie op tijd te betalen. SPF kwam u tegemoet door 3 maanden (april, mei en juni) geen aanmaningen te sturen of incassoprocedures te starten. Vanaf 1 juli starten wij de normale incassoprocedure weer op.

Heeft u in de maand april, mei of juni gebruik gemaakt van het uitstellen van betaling?
U hoeft die achterstand nu nog niet te betalen. Wij nemen hierover in de komende weken persoonlijk contact met u op. Dit doen we via een brief of via de telefoon. We kijken dan samen naar de mogelijkheden voor u. Bent u in loondienst? Dan ontving u rond 4 juli 2020 hierover een brief. Bent u zelfstandige? Dan ontvangt u rond 20 juli 2020 een brief.

Aanpassen pensioenpremie, wat betekent dit voor u?

Pensioenpremie verlagen? 

Werkt u langer dan 3 jaar als zelfstandige? Dan zijn uw inkomensgegevens van 2017 bepalend voor de premie van dit jaar.
Op basis van wet- en regelgeving moeten wij namelijk het inkomen van 3 jaar terug (t-3) als grondslag gebruiken. SPF onderzoekt momenteel de mogelijkheid om daar van af te kunnen wijken of wellicht een andere manier om de premie te kunnen verlagen. U hoort daar later meer over.

Werkt u korter dan 3 jaar als zelfstandige? Dan kunt u de schatting voor uw inkomensopgave voor 2020 aanpassen.

Doet u dit alleen als u voor 2020 een lager bedrag verwacht dan waarover u nu premie betaalt. U ziet dit bedrag bij beroepsinkomen op uw laatste premienota. U vindt de nota in uw archief op Mijn pensioen.


- Ga naar Mijn pensioen
- Kies Home
- Kies daarna Mijn inkomensopgave
- U ziet bij ‘Ik wil ….’ 3 opties. Kies voor de 3e optie als u uw verwachte inkomen voor 2020 wilt verlagen (het bedrag dat u eerder heeft ingevuld kunt u aanpassen).

Denkt u daar dan over na, u kunt hier gerust een aantal weken de tijd voor nemen.

Moet u de inkomensopgave voor 2019 nog doen? Kies dan voor optie 1. De nieuwe bedragen worden met terugwerkende kracht verwerkt.

Loopt er al een betalingsregeling? 
Deelnemers met wie we al eerder een betalingsregeling hebben afgesproken, krijgen persoonlijk van ons te horen welke financiële speelruimte we kunnen bieden.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op. U kunt zoals altijd terecht met vragen over uw pensioen. Het duurt nu misschien iets langer voordat we reageren. Onze medewerkers werken vanuit huis.

Pensioenpremie verlagen?
Verwacht u voor 2020 een lager beroepsinkomen? Dan kunt u de schatting voor uw inkomensopgave voor 2020 aanpassen.

Doet u dit alleen als u voor 2020 een lager inkomen verwacht dan het inkomen waarover u nu premie betaalt. U ziet dit bedrag bij beroepsinkomen op uw laatste premienota. U vindt de nota bij Mijn pensioen, Mijn archief.

Houd er rekening mee dat we achteraf op basis van uw werkelijke inkomen de premie berekenen.

- Ga naar Mijn pensioen
- Kies Home
- Kies daarna Mijn inkomensopgave
- U ziet bij ‘Ik wil ….’ 3 opties. Kies voor de 3e optie als u uw verwachte inkomen voor 2020 wilt verlagen (het bedrag dat u eerder heeft ingevuld kunt u aanpassen).

Moet u de inkomensopgave voor 2019 nog doen? Kies dan voor optie 1.
De nieuwe bedragen worden met terugwerkende kracht verwerkt.

Loopt er al een betalingsregeling?
Deelnemers met wie we al eerder een betalingsregeling hebben afgesproken, krijgen persoonlijk van ons te horen welke financiële speelruimte we kunnen bieden. Rond 4 juli 2020 ontving u een brief over de opgebouwde betalingsachterstand in de afgelopen 3 maanden.

Meer over premie betalen

Heeft u vragen?
Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op. U kunt zoals altijd terecht met vragen over uw pensioen. Het duurt nu misschien iets langer voordat we reageren. Onze medewerkers werken vanuit huis.

Uw maandelijkse uitkering niet in gevaar
Het coronavirus zorgt voor veel onrust. Misschien denkt u dat mogelijk ook uw pensioenuitkering in de knel komt. Die zorg willen we graag wegnemen. Uw maandelijkse uitkering gaat gewoon door. U krijgt uw pensioenuitkering op de datum zoals u kunt lezen bij Betaaldata pensioenuitkeringen 2020 (pdf).

Administratie
Onze administratieve processen zijn extra geborgd en schokbestendig ingericht. Het grootste deel verloopt volledig automatisch.

Wekelijks overleg
Om de financiële gevolgen te bewaken hebben we het ‘Draaiboek financiële crisis’ geactiveerd. Dit houdt onder meer in dat er dagelijks een comité bijeenkomt om de laatste ontwikkelingen op de financiële markten te bespreken en zo nodig maatregelen te nemen.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op. U kunt zoals altijd terecht met vragen over uw pensioen. Het duurt nu misschien iets langer voordat we reageren. Onze medewerkers werken vanuit huis.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op. U kunt zoals altijd terecht met vragen over uw pensioen. Het duurt nu misschien iets langer voordat we reageren. Onze medewerkers werken vanuit huis.

Vragen over coronavirus en uw pensioen

SPF is een wettelijk verplicht gesteld pensioenfonds. Volgens de wet zijn de deelnemers van SPF verplicht om pensioenpremie te betalen. We kunnen dus helaas niet besluiten om de premiebetaling stop te zetten. Met de verplichtstelling is tegemoet gekomen aan de behoefte onder beroepsgenoten om in collectief verband een pensioenvoorziening te treffen.

meer over de verplichtstelling

Verwacht u een lager inkomen? Geef dit door via de inkomensopgave.

Start inkomensopgave

Uw premie berekenen wij vervolgens opnieuw. U krijgt wel nog iedere maand een premienota.

Ik kan de openstaande premie nu niet betalen. Wat moet ik doen?
U hoeft de openstaande premie van maart tot en met juni nu nog niet te betalen. Wij nemen hierover in de komende weken persoonlijk contact met u op. Dit doen we via een brief of via de telefoon. We kijken dan samen naar de mogelijkheden voor u.

Zo geeft u een wijziging in uw verwacht inkomen door:
- Ga naar Mijn pensioen
- Kies Home
- Kies daarna Mijn inkomensopgave
- U ziet bij ‘Ik wil ….’ 3 opties. U kiest hier voor de 3e optie als u uw verwachte inkomen voor 2020 wilt verlagen. Pas het bedrag dat u eerder heeft ingevuld aan.

We gaan uit van de huidige wet- en regelgeving (dus t-3). Dit is geen keuze van SPF.

 

U hoeft de openstaande premie van maart tot en met juni nu nog niet te betalen. Wij nemen hierover in de komende weken persoonlijk contact met u op. Dit doen we via een brief of via de telefoon. We kijken dan samen naar de mogelijkheden voor u.

Ook interessant voor u om te lezen: