Regels vanaf 1 januari 2015 veranderd voor berekening dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. SPF laat elke maand de actuele dekkingsgraad zien op deze website. U kunt daarbij ook zien hoe de dekkingsgraad zich over het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

Zo is te zien dat SPF in januari 2014 een dekkingsgraad had van 106,3% en in december 2014 eindigde op 102,6%. Door de extreem lage rentestand is de dekkingsgraad laag. Het rendement op beleggingen heeft veel minder invloed op de dekkingsgraad. SPF behaalde over 2014 een beleggingsrendement van 20%. Een mooi resultaat. Over het laatste kwartaal van 2014 was dit 4,95%. Het belegd vermogen van SPF is ruim 3 miljard euro.

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke regels voor het berekenen van de dekkingsgraad.
Op basis van deze nieuwe berekeningsmethode bedraagt de beleidsdekkingsgraad van SPF per 1 januari 2015: 105,3%.

Vanaf 2015 dekkingsgraad anders berekend
Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke regels voor de financiering van pensioenen, het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). Volgens de nieuwe wetgeving moeten pensioenfondsen de dekkingsgraad op een andere manier berekenen.De dekkingsgraden die hierboven staan zijn nog volgens de oude systematiek berekend. Zo kunnen de cijfers van 2014 nog met elkaar vergeleken worden. Deze dekkingsgraad is gebaseerd op:
- De stand van de actuele dekkingsgraad op 31 december 2014.
- 3-maands rentemiddeling.

Dekkingsgraad volgens de nieuwe regels
Alle pensioenfondsen gaan in 2015 over op de andere berekeningssystematiek van de dekkingsgraad. Daarom publiceren we ook de dekkingsgraad op basis van de nieuwe systematiek. Deze dekkingsgraad is gebaseerd op de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (januari 2014 t/m december 2014). Op basis van deze nieuwe berekeningsmethode bedraagt de dekkingsgraad van SPF per 1 januari 2015: 105,3%. Deze dekkingsgraad heet volgens het nieuwe FTK 'beleidsdekkingsgraad'.

De hoogte van de dekkingsgraad per 31 december 2014 kan verschillen van de beleidsdekkingsgraad per 1 januari 2015 vanwege de veranderde wijze van berekenen. Het verschil komt vooral door de 12-maands middeling van de dekkingsgraad.

Nieuwe spelregels voor indexeren en korten van pensioenen
De nieuwe beleidsdekkingsgraad is vanaf 2015 de graadmeter voor de financiële positie van het fonds. Deze graadmeter gaat het fonds gebruiken bij het nieuwe beleid voor het verlenen van toeslagen of het toepassen van kortingen op pensioen. Volgens de nieuwe wettelijke regels zullen pensioenfondsen minder snel mogen indexeren, maar ook minder snel en heftig hoeven korten op pensioenen. Hoe dit precies gaat uitwerken voor SPF, beslist het bestuur de komende maanden. Kijk voor nieuws over de gevolgen van het nieuwe FTK voor onze pensioenregeling regelmatig bij Ons Pensioenplan 2015.nl. Daar leest u ook hoe wij u betrekken bij het aanpassen van onze regeling aan de nieuwe regels.