Uitslag stemronde: BasisPlusregeling of Basisregeling?

De leden van de Deelnemersvereniging van het Fysiopensioenfonds (DPF) stemden in mei voor of tegen het vervangen van de BasisPlusregeling door de Basisregeling. De uitslag van deze stemming is dat de Basisregeling vanaf 1 januari 2016 de verplichte pensioenregeling van SPF wordt.

Hoe zijn de stemmen geteld?
Een extern bedrijf heeft de stemmen geteld. De stemcommissie heeft 17 juni jl. de telling gecontroleerd en de uitslag vastgesteld. Van de 20.276 stemgerechtigde leden hebben er 1.198 een geldig stemformulier ingestuurd. Dat is 5,9% en dus minder dan één derde van de stemgerechtigde leden. Hiermee hebben de leden van DPF besloten dat per 1 januari 2016 de Basisregeling de verplichte pensioenregeling van SPF wordt. Iedereen die tegen het vervangen van de BasisPlusregeling door de Basisregeling was, kon het stemformulier insturen. Om duidelijk te maken dat je voor het vervangen van de BasisPlusregeling door de Basisregeling was, hoefde je niets te doen.

Overstappen wordt mogelijk
Het pensioenfonds biedt alle deelnemers eenmalig de mogelijkheid om in de BasisPlusregeling te blijven of om over te stappen naar de Basisregeling. Met deze overstapmogelijkheid kunnen huidige deelnemers kiezen. Zo komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van fysiotherapeuten die pensioen opbouwen bij SPF. Het pensioenfonds mag maar één wettelijke regeling uitvoeren. Na 1 januari 2016 kun je niet meer overstappen. De Basisregeling is dan de enige verplichte pensioenregeling van SPF. Nieuwe deelnemers en herintreders nemen dan vanaf 1 januari 2016 automatisch deel aan de verplichte Basisregeling.