Het jaarverslag 2015 is er!

Het jaarverslag 2015 van ons pensioenfonds is uit. In het jaarverslag doet het bestuur van SPF verslag over belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Als voorzitter van het pensioenfonds licht ik hier het jaar graag kort toe.

Regels met grote gevolgen voor deelnemers
Het jaar 2015 was gevuld met de invoering van nieuwe regels. Regels met grote gevolgen voor onze deelnemers. Zoals de regels voor de inkomensopgave en voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Maar ook de regels voor het nieuwe Financiële toetsingskader (nFTK) waar alle pensioenfondsen sinds 1 januari 2015 aan moeten voldoen. Dit betekent dat we hogere buffers moeten aanhouden en dus minder snel kunnen indexeren.

Terug naar regeling met minder opbouw
Het was ook het jaar waarin deelnemers hun stem lieten horen binnen de deelnemersvereniging (DPF) en kozen voor de Basisregeling als verplichte regeling van SPF vanaf 1 januari 2016. Ik ben blij dat we als fonds de deelnemers hebben kunnen begeleiden in hun persoonlijke keuze eind 2015.

2015 in cijfers
U vindt in het jaarverslag informatie over de financiële positie en ook veel cijfers. Ik noem er enkele. In 2015 bouwden meer dan 20.000 fysiotherapeuten pensioen op bij SPF. En krijgen 4.162 ex-collega’s pensioen uit het fonds. Voor alle fysiotherapeuten samen beheert SPF ruim 3 miljard euro pensioengeld, 73 miljoen meer dan eind 2014. Aan het eind van 2015 was onze dekkingsgraad 97,1%. Mede door de lage rente waar we mee moeten rekenen was dit een stuk lager dan in 2014.

Toekomst
Ik zie het als de grootste uitdaging om ook in 2016 om te gaan met de buitengewoon lage rente. Als de dekkingsgraad hierdoor blijft dalen moet ook SPF misschien eind 2016 een korting aankondigen.

Wilt u meer lezen over uw pensioenfonds?
U kunt het volledige jaarverslag en het verkorte jaarverslag downloaden van onze website.

Doreth van den Heuvel
Voorzitter SPF