Wat wordt er besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering?

Op woensdag 23 november 2016 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle leden van deelnemersvereniging DPF zijn uitgenodigd.

Wat komt er aan bod?

  • We lichten het jaarrapport over 2015 toe en vragen je decharge.
  • We bespreken de begroting 2017 en doen een voorstel voor de hoogte van de jaarlijkse contributie voor 2017.
  • Er is een voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • Er zijn vacatures en (her)benoemingen in de besturen van DPF en SPF. In deze ALV kun je je stem uitbrengen voor een nieuwe bestuurder van DPF. Voor het pensioenfonds kun je je uitspreken over de voordracht van een kandidaat-bestuurder en de herbenoeming van 2 bestuursleden.
  • We praten je natuurlijk ook bij over de belangrijkste ontwikkelingen in dit verenigingsjaar.

Zien we je daar?
De vergadering vindt plaats in het kantoor van Achmea, Spoorlaan 298 in Tilburg. De vergadering start om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Je kunt je registeren vanaf 18.30 uur.