Premies voor 2017 bekend

Per 1 januari 2017 zijn de premiepercentages verhoogd. De verhoging van de pensioenpremie is nodig om de kosten op te kunnen vangen van de stijgende levensverwachting.

Voor deelnemers met partner stijgt de premie met 0,6%. De premie voor deelnemers zonder partner is vanaf 2017 0,9% hoger.

De premie voor de verzekering van premievrije voortzetting bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI) is ongewijzigd.

Bekijk het premieoverzicht per 1 januari 2017