SPF hoeft pensioenen in 2017 niet te verlagen

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) hoeft de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenen in 2017 niet te verlagen. De dekkingsgraad van ons fonds stond op de peildatum 31 december 2016 boven de kritieke grens. Dat komt doordat de rente eind 2016 is opgelopen en de koersen van de aandelen in diezelfde periode stegen.

Het afgelopen jaar zag het er naar uit dat SPF in 2017 de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen misschien zou moeten gaan verlagen. Door de financiële ontwikkelingen eind 2016 is dat nu niet nodig. De stand van de dekkingsgraad op 31 december 2016 is bepalend of een fonds de pensioenen moet verlagen of niet. De voorlopige beleidsdekkingsgraad is berekend op 90,4%. De definitieve stand wordt in het eerste kwartaal van 2017 officieel vastgesteld.

Nog steeds in herstel
Voor elke €100 die het fonds aan pensioenen moet betalen hebben we €90,40 in kas. Dat is nog te weinig. Daarom heeft het fonds nog steeds een herstelplan. In dit plan staat welke maatregelen we nemen om de pensioenen ook in de toekomst te kunnen betalen. Dit herstelplan wordt de komende maanden vernieuwd.

Wat als de financiële situatie weer verslechtert?
Pensioenfondsen blijven erg gevoelig voor veranderingen van de rentestand. Hoe lager de rente, hoe meer geld het pensioenfonds opzij moet zetten om de pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast moeten we rekening houden met de stijgende levensverwachting. Als de financiële situatie weer verslechtert, moet het fonds de pensioenen misschien in 2018 wel verlagen. De stand van de dekkingsgraad eind 2017 is hiervoor bepalend. U leest elke maand op de site wat de dekkingsgraad is.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?
Kijk dan ook bij de informatie over de financiële situatie. Stuur een e-mail naar het pensioenfonds of bel (013) 462 35 21. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 18.00 uur.