Betaalde pensioenpremies bij de belastingdienst aantonen

Wilt u aan de belastingdienst aantonen hoeveel u aan pensioenpremies hebt betaald? Dan vindt u de betaalde premies op uw bankafschrift. U maakt zelf een overzicht van deze betalingen en verstrekt het aan de belastingdienst. Zo’n overzicht is de enige manier om bij de belastingdienst aan te tonen dat u de premies ook daadwerkelijk hebt betaald.

Pensioenfonds maakt geen overzicht van de betaalde premies
We krijgen veel vragen of we een overzicht van de betaalde premies kunnen sturen. Helaas kunnen wij dat niet, omdat de belastingdienst zo'n overzicht niet als afdoende bewijs beschouwt voor de betaalde premies. Voor de belastingdienst is het pas een bewijs als de premies daadwerkelijk afgeschreven zijn van uw bankrekening. En dat bewijs kunt u alleen aantonen met de afschrijvingen op uw bankafschriften.

Lees meer over belastingaftrek pensioenpremie