SPF tekent intentieverklaring verantwoord beleggen

Een goed en betaalbaar pensioen, een stabiele economie en een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld. Dat is wat SPF graag wil en andere pensioenfondsen ook. Daarom ondertekenden de Pensioenfederatie en pensioenfondsen, waaronder SPF, op 30 maart 2017 een intentieverklaring over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Wat staat er in de intentieverklaring?
De pensioensector wil verdere stappen zetten op het gebied van kennisdeling en bevorderen van samenwerking. Daarbij wil de sector standaarden verder ontwikkelen en eenduidige definities en dialoog met ondernemingen. Pensioenfondsen gaan daarvoor meer samenwerken en kennis delen. Dit staat in de intentieverklaring van 30 maart 2017.

Pensioensector, overheid en maatschappelijke organisaties maken afspraken
Afspraken over IMVO hebben kans van slagen als niet alleen de pensioensector, maar ook de overheid en andere maatschappelijke organisaties betrokken zijn. Pensioenfondsen kunnen dan verdere stappen zetten op het gebied van verantwoord beleggen.

We streven naar een convenant over verantwoord beleggen
SPF is in de eerste plaats verantwoordelijkheid voor het pensioenvermogen van fysiotherapeuten. We leggen onze eigen accenten in ons beleid over verantwoord beleggen. De Pensioenfederatie wil graag een convenant over IMVO met alle betrokken organisaties, waarin ruimte is voor de eigen situatie van een pensioenfonds en wat ook meerwaarde biedt aan de samenleving en de pensioenfondsen. De intentieverklaring is een stap in die richting.

Wie doen er mee?
De Pensioenfederatie en SPF onderschrijven de intentieverklaring. Deze fondsen doen ook mee.

Lees hier meer over SPF en verantwoord beleggen