FysioPensioen digitaal

In mei verschijnt de nieuwe FysioPensioen alleen nog digitaal. Is uw e-mailadres bekend bij SPF? Dan ontvangt u de Fysiopensioen digitaal.

Heeft u uw e-mailadres nog niet aan SPF gemeld?
Doe dit dan nu online via Mijn pensioen. U krijgt dan van ons de FysioPensioen online.

Steeds meer communicatie gaat digitaal
Vandaar dat we de FysioPensioen niet meer per post versturen. Dat bespaart kosten. En het is ook goed voor het milieu.

We hebben nog niet van alle deelnemers een e-mailadres
Begin dit jaar was er een kaartactie om deze adressen op te vragen. De actie heeft een flink aantal e-mailadressen opgeleverd! De deelnemers die gehoor gaven aan de actie krijgen nu ook 6 keer per jaar de e-Fysiopensioen, naast de FysioPensioen. Zo kan SPF steeds meer deelnemers informeren over actuele pensioenontwikkelingen.

Verandert uw e-mailadres?
Geef dit dan zelf door via Mijn pensioen op deze website.