Onderzoek arbeidsmarkt fysiotherapeuten

Voor een gezonde arbeidsmarkt moet het aantal fysiotherapeuten aansluiten bij de zorgvraag. Het is dus belangrijk te weten hoeveel fysiotherapeuten er moeten worden opgeleid om het evenwicht in vraag en aanbod te handhaven.

Huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor fysiotherapeuten
Het KNGF heeft het Nederlands instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg (NIVEL) daarom gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de huidige en toekomstige arbeidsmarkt van fysiotherapeuten.

Uitkomsten van belang voor overleggen
Zowel opleidingen als beleidsmakers en diverse stakeholders, hebben behoefte aan de uitkomsten van dit onderzoek. Voor het KNGF geldt dat de uitkomsten kunnen worden gebruikt in de overleggen met zorgverzekeraars en andere partijen.

Een van de onderdelen van het NIVEL-onderzoek is om zicht te krijgen op de in- en uitstroom in de fysiotherapie. KNGF-leden hebben vorige week een uitnodiging ontvangen om voor dit onderdeel een enquête in te vullen.

Heeft u de uitnodiging niet ontvangen?
Doe dan hier mee aan het onderzoek. U komt dan direct bij de 1e vraag.

Arbeidsmarkt en pensioen
SPF ondersteunt het belang van het onderzoek. Een gezonde arbeidsmarkt en goede inkomens zijn immers belangrijk om de pensioenpremies te kunnen betalen, voor een goed pensioen later.

Invullen duurt maximaal 10 minuten. De enquête is anoniem, na afloop van het onderzoek worden de gegevens vernietigd.

Neem voor vragen over dit onderzoek contact op met het NIVEL: Elize Vis, e.vis@nivel.nl, 030-272 97 90.