Dekkingsgraad eind mei 2017

De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een fonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van SPF en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad 110% is, dan staat tegenover elke € 100,- die het fonds moet uitbetalen aan gepensioneerden, € 110,- aan vermogen.

De beleidsdekkingsgraad van SPF is in mei gestegen van 92,7% tot 93,4%. De minimaal vereiste dekkingsgraad is vastgesteld op 104,2%.

Verloop dekkingsgraad SPF t.m. mei 2017

Lees ook: Verloop van de dekkingsgraad