Het jaarverslag 2016 SPF is er!

Het jaarverslag 2016 van ons pensioenfonds is uit. In het jaarverslag doet het bestuur van SPF verslag over belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Als voorzitter van het pensioenfonds licht ik hier het jaar graag kort toe.

Dekkingsgraad net boven kritieke grens
Door de lage rentestand daalde onze dekkingsgraad in 2016 flink. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Hoe lager de rente, hoe meer geld het pensioenfonds opzij moet zetten om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Gelukkig bleef onze dekkingsgraad aan het eind van 2016 net boven de kritieke ondergrens. Hierdoor is korten op de pensioenaanspraken in 2017 niet nodig.

Onvoorwaardelijke toeslag 2% bij SPF
SPF verhoogt elk jaar de pensioenaanspraken met een toeslag van 2%. Deze vaste verhoging zit ook in de berekening van onze dekkingsgraad. Vergelijkt u onze dekkingsgraad met die van een ander pensioenfonds? Weet dan dat onze dekkingsgraad zonder rekening te houden met de onvoorwaardelijke toeslag van 2% eind 2016 143,8% zou zijn geweest in plaats van de 94,4%.

SPF laat elke maand de actuele beleidsdekkingsgraad zien op deze website. Deze is gebaseerd op de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, en is met 90,4% lager dan de dekkingsgraad. Lees hier meer over de berekening van de beleidsdekkingsgraad.

Invoering deeltijdpensioen voorbereid
Onze deelnemersvereniging (DPF) heeft in 2016 het pensioenfonds gevraagd deeltijdpensioen mogelijk te maken. Ik ben blij dat we als fonds met de invoering van deeltijdpensioen in 2017 een extra keuzemogelijkheid kunnen bieden.

Uw pensioenpremie goed belegd
SPF belegt de premies die u betaalt. Over 2016 behaalde het fonds een beleggingsrendement van bijna 11%. Dat rendement zorgt ervoor dat uw pensioen groeit. Het bestuur vindt het belangrijk dat onze beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn (MVB). In 2016 onderzochten we voor alle beleggingscategorieën wat we kunnen verbeteren rond MVB. Met als resultaat een overzicht van maatregelen die op korte termijn te realiseren zijn.

2016 in cijfers
U vindt in het jaarverslag informatie over de pensioenregeling, de financiële positie en ook veel cijfers. Ik noem er enkele. In 2016 bouwden meer dan 20.500 fysiotherapeuten pensioen op bij SPF. En krijgen 4.568 ex-collega’s pensioen uit het fonds. Voor alle fysiotherapeuten samen beheert SPF ruim 3,4 miljard euro pensioengeld, 363 miljoen meer dan eind 2015. Aan het eind van 2016 was onze dekkingsgraad 90,4%. Mede door de lage rente waar we mee moeten rekenen was dit een stuk lager dan in 2015.

Toekomst
Ook in 2017 zie ik als de grootste uitdaging hoe om te gaan met de buitengewoon lage rente. Zelfs als de dekkingsgraad gaat stijgen is de kans op extra indexatie, naast de onvoorwaardelijke toeslag van 2%, klein de komende jaren. Daarvoor is onze dekkingsgraad nog te laag.

Wilt u meer lezen over uw pensioenfonds? U kunt hier het jaarverslag 2016 en het verkorte jaarverslag 2016 downloaden.

Doreth van den Heuvel (2017)

Doreth van den Heuvel
Voorzitter SPF