Dekkingsgraad november 2017

De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een fonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van SPF en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad 110% is, dan staat tegenover elke € 100,- die het fonds moet uitbetalen aan gepensioneerden, € 110,- aan vermogen.

De beleidsdekkingsgraad van SPF is gestegen naar 98,4% per 30 november 2017. Voor meer informatie kijk hier.

De minimaal vereiste dekkingsgraad onder het nieuwe FTK is vastgesteld op 104,2.

Verloop dekkingsgraad
In het overzicht staat het verloop van de dekkingsgraad.

grafiek dekkingsgraad t.m. november 2017

Lees ook: