Diversiteit in bestuur

SPF scoort met 3 vrouwen en 4 mannen in het bestuur goed op het onderdeel diversiteit bestuurders. De Pensioenfederatie publiceerde op 13 februari de derde nalevingsrapportage van de Code Pensioenfondsen.

Op 13 februari werd op een themadag van de Pensioenfederatie het derde nalevingsrapportage van de Code Pensioenfondsen gepresenteerd. Dit gebeurde door de voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (MCPF), Margot Scheltema.

De commissie roept de pensioensector op om verdere stappen te zetten op het gebied van diversiteit. Daar is nog onvoldoende resultaat geboekt. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid vinden het inspirerend te zien dat de good practices die de MCPF in de sector heeft waargenomen (waaronder dus SPF) laten zien dat doelen daadwerkelijk behaald kunnen worden als fondsen concreet beleid formuleren om hun doelen te bereiken.

Lees hierover meer informatie.