Waardeoverdracht is weer mogelijk

Ons pensioenfonds kan weer meewerken aan waardeoverdracht.

Waardeoverdracht kan alleen als zowel SPF als de andere betrokken pensioenuitvoerder een beleidsdekkingsgraad van 100% of meer hebben. Bij SPF was de beleidsdekkingsgraad tot en met februari 2018 onder de 100%. Omdat de beleidsdekkingsgraad nu hoger is dan 100% mag SPF verzoeken voor waardeoverdracht weer uitvoeren.

Had u al een aanvraag ingediend om uw pensioen mee te nemen?
Dan hoeft u niets te doen. We gaan uw verzoek uitvoeren. U ontvangt automatisch bericht van ons. Voorwaarde is wel dat ook de financiële positie van het andere pensioenfonds goed genoeg is.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over het meenemen van uw pensioen? Kijk dan bij Waardeoverdracht.