AVG: baas over uw eigen gegevens

Hebben wij persoonsgegevens van u? Dan beschermen wij uw privacy. Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie daarvoor een nieuwe wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dat voor u?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te helpen
Dit doen wij met uw persoonsgegevens:

  • Wij regelen uw pensioen.
  • U krijgt informatie van ons over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert.

U krijgt meer rechten over uw persoonsgegevens
U kunt ons vragen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien.
  • uw persoonsgegevens te veranderen als die niet kloppen.
  • te beslissen dat wij niet al uw gegevens mogen verwerken.
  • uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. Wij hebben uw gegevens dan niet meer.
  • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • uw persoonsgegevens te laten wissen.

Let op: wij kunnen helaas niet altijd doen wat u vraagt. Bijvoorbeeld als wij uw gegevens nodig hebben om uw pensioen te regelen.

Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs als u iets met uw persoonsgegevens wilt
Dat kan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zijn. Zo controleren wij uw identiteit. Zorgt u ervoor dat uw foto en burgerservicenummer onherkenbaar zijn!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens in de privacyverklaring en de brochure privacybescherming.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Wij helpen u graag. U bereikt ons via e-mail. U kunt bellen naar 013 462 35 21.