Prijs voor SPF!

Ons pensioenfonds mocht onlangs een Pensioen Pro Award in ontvangst nemen! SPF kreeg de themaprijs voor ‘beste langetermijnbelegger’ van het jaar. Beleggingen van pensioenfondsen hebben een lange horizon. Daarom zijn wij uiteraard erg blij met deze prijs.

De jury waardeerde SPF hoog vanwege de ideale combinatie van een lange termijn visie die zich vertaalt in een relatief hoog percentage illiquide beleggingen in combinatie met aandacht voor ESG factoren. ESG staat voor de milieu-, sociale- en governance-aspecten waar SPF rekening mee houdt bij de beleggingsbeslissingen. Illiquide beleggingen zoals vastgoed en infrastructuur worden doorgaans lang aangehouden, kennen stabiele inkomsten en beschermen tegen inflatie.

Pensioen Pro is dé nieuws- en informatiebron voor de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Het kent jaarlijks awards toe voor uitblinkers, doordenkers en baanbrekers in de pensioensector.

René van Pommeren, bestuurslid van SPF (rechts op de foto) heeft de prijs in ontvangst genomen.

SPF wint Pensioen Pro award - René van Pommeren (rechts)

Meer informatie over beleggen