Dekkingsgraad mei 2018

De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een fonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van SPF en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad 110% is, dan staat tegenover elke € 100,- die het fonds moet uitbetalen aan gepensioneerden, € 110,- aan vermogen.

De beleidsdekkingsgraad van SPF is gestegen naar 100,6% per 31 mei 2018.

De minimaal vereiste dekkingsgraad onder het nieuwe FTK is vastgesteld op 104,3.

Verloop dekkingsgraad
In het overzicht staat het verloop van de dekkingsgraad.

grafiek dekkingsgraad SPF april 2018

Lees ook: