Premies voor 2019 bekend

Per 1 januari 2019 zijn de premiepercentages verlaagd. De premies kunnen omlaag omdat de levensverwachting minder hard stijgt dan werd verwacht. SPF verwerkte de nieuwe prognoses van de levensverwachting in de premies voor 2019.

Voor deelnemers met partner daalt de premie met 1,6%. De premie voor deelnemers zonder partner is vanaf 2019 1,7% lager.

De premie voor de verzekering van premievrije voortzetting bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI) is ongewijzigd.

premiepercentages per 1 januari 2019