SPF tekent convenant verantwoord beleggen

Als pensioenfonds beleggen wij geld van hardwerkende fysiotherapeuten. We willen niet alleen dat hen een goed pensioen te wachten staat, maar ook dat zij daarvan kunnen genieten in een schone en veilige wereld.

Met onze beleggingen kunnen we wereldwijd invloed uitoefenen op ondernemingen waarin we beleggen en de manier waarop zij met mens, dier en milieu omgaan. Daarom ondertekende SPF samen met 73 andere pensioenfondsen op 19 december 2018 het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB).

Wat staat er in het convenant?
Om de invloed van de beleggingen van pensioenfondsen beter te kunnen inzetten, is meer inzicht nodig in de risico’s in de wereldwijde beleggingsketen. Ook is samenwerking met (lokale) partners nodig. Het IMVB-convenant biedt handvatten om samen met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid wereldwijd onze invloed positief aan te wenden.

Convenant met alle betrokken organisaties
SPF is in de eerste plaats verantwoordelijkheid voor het pensioenvermogen van fysiotherapeuten. We leggen onze eigen accenten in ons beleid over verantwoord beleggen. Het convenant laat ruimte voor de eigen situatie van ons pensioenfonds maar is door de brede samenwerking een stap vooruit in die richting van verantwoord beleggen. 3 ministeries, 6 maatschappelijke organisaties en 3 vakbonden ondertekenden dit convenant. De 73 pensioenfondsen beleggen samen voor zo’n 1.340 miljard euro.

Lees meer over Verantwoord beleggen 

SPF-ondertekenmoment-convenant-IMVO-dec-2018

Doreth van den Heuvel en Rene van Pommeren ondertekenen het convenant