Netto pensioenuitkering: veranderingen 2019

U betaalt maandelijks een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Ook betaalt u loonheffing. Deze bedragen houden we in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioen. Dit krijgt u op uw bankrekening.

Dit wijzigt er in 2019:
De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet stijgt. De grensbedragen van de eerste 3 belastingschijven stijgen. Daardoor betaalt u langer het percentage van de vorige schijf. Dit is gunstig voor u. De loonheffing in de 2e, 3e en 4e belastingschijf daalt. In de 1e schijf stijgt de loonheffing.

Bruto pensioen
SPF verhoogde uw bruto pensioen in 2019 met 2%. Dit is de vaste verhoging. De financiële situatie van SPF is nog niet goed. Daarom konden we uw pensioen niet extra verhogen. Koos u bij de ingang van het pensioen voor conversie? Dan is de verhoging minder of is uw pensioen verlaagd.

Meer weten over uw netto pensioen?

Wijzigingen netto pensioen in 2019

Neem voor vragen contact op met de Belastingdienst via belastingdienst.nl.