Einde looptijd AOV? Stop dan uw PVI-verzekering!

Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben een looptijd tot 65 jaar. Soms lopen ze al eerder af. Het heeft vanaf die einddatum geen zin meer om uw PVI-verzekering bij SPF voort te zetten. Dat heeft te maken met de volgende voorwaarde: de PVI-verzekering zorgt er alleen voor dat uw pensioenopbouw doorgaat als  u daadwerkelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.

Stopt de looptijd van uw AOV op 65 jaar? Dan kunt u vanaf dat moment ook geen beroep meer doen uw PVI-verzekering. Het is zinloos om dan nog langer premie te betalen. Beëindig dus de PVI-verzekering als de looptijd van uw AOV is afgelopen. Dan spaart u geld uit.

Van loondienst naar zelfstandige: dan zelf regelen
Het hebben van een inkomensvervangende uitkering is dé voorwaarde om bij SPF in aanmerking te komen voor een premievrijstelling bij volledige en blijvende beroepsarbeidsongeschiktheid. Zelfstandige fysiotherapeuten vallen niet onder de WIA. Arbeidsongeschiktheid moet u dan zelf verzekeren. Hiervoor sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. Wanneer u een nieuwe AOV afsluit kunt u zich aanmelden voor de PVI. Lees hierover meer op de pagina Beroepsarbeidsongeschikt.