Het bestuur van DPF, iets voor jou?

Het bestuur van DPF bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Ook bereiden we besluiten voor over de pensioenregeling, speciaal voor fysiotherapeuten die in Nederland in de vrije praktijk werken, als zelfstandige of in loondienst. Omdat we een vereniging zijn, worden die besluiten door alle leden samen genomen middels stemming.

Wat kun je verwachten?
Voor een groot deel van de verenigingswerkzaamheden, zoals de ledenadministratie en de financiële verslaglegging, hebben we professionele ondersteuning. Ook onze bestuurlijke activiteiten worden ondersteund, maar als het nodig is zijn we zelf operationeel. Jaarlijks hebben we circa zes bestuursvergaderingen en vergaderen we twee- tot driemaal met de Verenigingsraad. Daarnaast is er elk jaar een Algemene Vergadering (AV). Onze zittingstermijn bedraagt zes jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Als bestuurslid van DPF heb je ook zitting in het Fysiopensioenforum van SPF. Voor deze werkzaamheden geldt een vacatieregeling die is vastgesteld door de AV.

Wat verwachten we van jou?
Aan deze functie zijn een aantal specifieke eisen verbonden. Deze kun je lezen in de profielschets op deze website. Daarin staan ook de competenties beschreven die onmisbaar zijn om deze rol goed te vervullen.

Durf jij de uitdaging aan?
Wij willen graag dat het bestuur een afspiegeling vormt van de deelnemers. We streven dan ook naar voldoende diversiteit in de bestuurssamenstelling. We roepen iedereen die zich in het uitgebreide functieprofiel herkent op om te solliciteren.

Meer informatie over DPF vindt je hier. Je kunt ook mailen naar Else Visser.

Mail je uitgebreide CV met begeleidende sollicitatievideo of motivatiebrief vóór 12 mei 2019.  Wij behandelen je reactie persoonlijk en vertrouwelijk. Wij proberen voor de zomer de hele sollicitatieprocedure afgerond te hebben.