DPF zoekt een enthousiast bestuurslid

Het bestuur van DPF bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Ook bereiden we besluiten voor over de pensioenregeling, speciaal voor fysiotherapeuten die in Nederland in de vrije praktijk werken, als zelfstandige of in loondienst. Omdat we een vereniging zijn, worden die besluiten door alle leden samen genomen middels stemming.

Wat kun je verwachten?
Voor een groot deel van de verenigingswerkzaamheden, zoals de ledenadministratie en de financiële verslaglegging, hebben we professionele ondersteuning. Ook onze bestuurlijke activiteiten worden ondersteund, maar als het nodig is zijn we zelf operationeel. Jaarlijks hebben we circa 6 bestuursvergaderingen en vergaderen we 2 tot 3 keer met de Verenigingsraad. Daarnaast is er elk jaar een Algemene Vergadering (AV). Onze zittingstermijn bedraagt 6 jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Als bestuurslid van DPF heb je ook zitting in het Fysiopensioenforum van SPF. Voor deze werkzaamheden geldt een vacatieregeling die is vastgesteld door de AV.

Wat verwachten we van jou?
Aan deze functie zijn een aantal specifieke eisen verbonden. We hebben ook enkele competenties beschreven die onmisbaar zijn om deze rol goed te vervullen.

Herken jij je in het functieprofiel?

Ga de uitdaging aan!
Wij willen graag dat het bestuur een afspiegeling vormt van de deelnemers. We streven dan ook naar voldoende diversiteit in de bestuurssamenstelling.

Hier vind je meer informatie over DPF. Je kunt ook mailen naar Else Visser.

Mail je uitgebreide CV aan DPF

Stuur je CV in met begeleidende sollicitatievideo of motivatiebrief vóór 20 juni 2019. Wij behandelen je reactie persoonlijk en vertrouwelijk. Wij proberen voor de zomer de hele sollicitatieprocedure afgerond te hebben.