Pensioenakkoord: AOW-leeftijd bevroren

Kabinet en sociale partners maakten afspraken over hervorming van ons pensioenstelsel. Een belangrijke afspraak uit het Pensioenakkoord gaat over de AOW-leeftijd.

Vanaf 2020 stijgt de AOW-leeftijd minder snel
Deze maatregel staat ook al in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Daardoor is dit de komende jaren de AOW-leeftijd:

2019 / 2020 / 2021 66 jaar en 4 maanden
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar

Na 2024 komt er een andere koppeling aan de stijging van de levensverwachting. Voor elk jaar dat gemiddeld langer wordt geleefd, gaat de AOW 8 maanden later in. Nu is dat 1 jaar later.

BEREKEN HIER UW NIEUWE AOW LEEFTIJD

Wat betekent het Pensioenakkoord voor uw pensioen bij SPF? De exacte gevolgen voor uw pensioen zijn op dit moment nog niet bekend. Er zijn nog veel onduidelijkheden maar we blijven de ontwikkelingen scherp volgen. De komende tijd houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kijk hier wat voorzitter Doreth van den Heuvel zegt over het pensioenakkoord.