Terugblik op geslaagde AV

Waar gaan we heen met ons pensioen? Veel is nog onduidelijk maar gezien de plannen van het kabinet krijgen we zeker met een nieuw pensioencontract te maken. Tijdens De Algemene Vergadering (AV) van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (DPF) was dit een onderwerp.

De AV was een gezellige constructieve bijeenkomst. Voor de vergadering waren er voor iedereen broodjes en aten ook de bestuursleden van DPF en SPF een broodje mee. Er was alle ruimte voor informele gesprekken.

Tijdens de AV werd teruggeblikt en vooruitgekeken. Het bestuur nam de belangrijkste ontwikkelingen in pensioenland door. Het Pensioenakkoord, dat het kabinet medio 2019 presenteerde, is daarvoor bepalend. Omdat veel details van het akkoord nog niet zijn ingevuld, blijft het nog gissen hoe de toekomst van onze pensioenen eruit gaat zien.

Kosten drukken
Afgelopen jaar heeft het bestuur van DPF een meerjarenbeleidsplan opgesteld. De speerpunten waar het bestuur op inzet zijn: draagvlak vergroten, professionalisering van DPF en externe representativiteit. Extra aandacht vragen de oplopende (bestuurs)kosten. Door de organisatie te professionaliseren, kunnen de kosten de komende jaren weer dalen, zo is de verwachting.

Lidmaatschap blijft gratis
Besloten is dat het lidmaatschap gratis blijft. Het bestuur wil voor nieuwkomers en bestaande leden geen enkele financiƫle drempel opwerpen, om zo ieder lid de mogelijkheid tot inspraak in de regeling te geven. Onze pensioenregeling is er van, voor en door fysiotherapeuten. Als fysiotherapeuten bepalen we samen de richting. Vandaar dat de deelnemersvereniging streeft naar zo veel mogelijk leden. Alle leden kunnen meepraten en meestemmen. Nog geen lid? Meld je aan.

Personele wisselingen
Annette Merkens is door de leden benoemd als nieuwe (vierde) bestuurder van DPF. Zij zal het komende jaar worden ingewerkt. Jan Poen is herbenoemd als voorzitter van DPF. De leden gaven ook groen licht voor de herbenoeming van Jochem Sluis als bestuurslid van SPF. Wouter Molenaar is voorgedragen als aspirant-bestuurder bij SPF.

Ook waren er enkele wijzigingen in de Verenigingsraad. Er is afscheid genomen van Erwin Griesheimer en Karina Heemskerk. Nieuwkomers in de raad zijn Chris Grevers en Peter van de Ven. Carolien Haverhoek is herbenoemd.

De volgende AV zal in het najaar van 2020 plaatsvinden.