Geen verlaging van de pensioenen in 2020

SPF hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen. In een eerste berekening komt de dekkingsgraad op 31 december 2019 boven de ondergrens uit. In de zomer schreef Minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer. Hierin staat dat hij maatregelen neemt om pensioenverlagingen zoveel mogelijk te voorkomen in 2020. 31 december was een belangrijke dag voor SPF. Als de dekkingsgraad op die dag onder de kritische ondergrens kwam, moeten we de pensioenen in 2020 verlagen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen onze verplichtingen en het geld dat we in kas hebben. Door de lage rente in de zomermaanden zakte de dekkingsgraad van SPF. De dekkingsgraad is hoger dan de kritische grens. We hoeven dan de pensioenen niet te verlagen. De onvoorwaardelijke indexatie van 2% blijft uiteraard van kracht.

Kans op verlagen in 2021
Helaas is de dekkingsgraad van SPF nog steeds niet goed. Ook wordt er dit jaar meer duidelijk over het nieuwe pensioenstelsel. Er is een kans dat we volgend jaar de pensioenen moeten verlagen en/of de premie moeten verhogen. Wij houden u op de hoogte.