Mogelijke verlaging van pensioen helaas niet van de baan

Na de adempauze die minister Koolmees vorig jaar inlaste, staat nu weer de harde realiteit voor de deur. Opnieuw moeten veel pensioenfondsen beslissen welke (kortings)maatregelen ze moeten nemen om te voldoen aan de strikte regels van de overheid. Dit geldt ook voor SPF.

Dekkingsgraad eind 2020 is belangrijk
Als aan het eind van 2020 de dekkingsgraad te laag is, zijn pensioenfondsen gedwongen maatregelen te nemen. Ruwweg zijn er 3 mogelijkheden:

  • de premie gaat omhoog
  • de pensioenen worden verlaagd
  • of een combinatie van beide

Voorbereiding op Pensioenakkoord
Zolang de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord niet bekend is, moeten we aan de bestaande regels voldoen. Dat betekent dat SPF eind 2020 een dekkingsgraad moet hebben van 104,3%. Eind januari is de dekkingsgraad gedaald naar 95,5%.

Het bestuur denkt na over de maatregelen die genomen moeten worden
En zal hiervoor de vereiste acties en bijbehorende planning in kaart brengen. Natuurlijk houden we u hiervan op de hoogte. Per mail, via onze website en ook via FysioPensioen en Fysiomagazine.