Coronavirus heeft ook impact op SPF

Het coronavirus is ook slecht nieuws voor de financiële gezondheid van SPF. Ons beleggingsresultaat krijgt een flinke tik. En de rente is opnieuw gedaald vanwege de economische malaise die door het virus is ontstaan.

Door alle onzekerheden rondom het virus krijgt de economie een flinke knauw
Vorige week zagen we hier in de financiële wereld al de eerste tekenen van. Hierop heeft onze vermogensbeheerder (Achmea Investment Management) het ‘Draaiboek financiële crisis’ geactiveerd. Dit houdt onder meer in dat er dagelijks een comité bijeen komt om de laatste ontwikkelingen op de financiële markten te bespreken en zo nodig maatregelen te nemen.

Rente verder omlaag?
Hoe financieel gezond SPF is meten we af aan de dekkingsgraad. Hoe hoger die staat hoe beter. Lange tijd hebben we al last van de lage rente. Door de economische malaise rondom het coronavirus is de rente vorige week opnieuw gedaald. Ook onze beleggingsresultaten beïnvloeden (in mindere mate) de dekkingsgraad. Nu de financiële markten door het coronavirus zware klappen krijgen, zal dat negatief doorwerken op onze dekkingsgraad.

Pensioenen omlaag?
Onlangs hebben we op onze website nog gemeld dat veel pensioenfondsen in grote onzekerheid verkeren over mogelijke kortingsmaatregelen die eind dit jaar nodig zijn omdat ze kampen met een te lage dekkingsgraad. Dat geldt ook voor SPF. Vorig jaar kregen de pensioenfondsen nog uitstel van minister Koolmees. Ook nu bekijkt hij een mogelijke oplossing. Maar als er geen nieuw beleid komt, dan ziet het er naar uit dat SPF eind 2020 moet beslissen om óf de pensioenpremie te verhogen, óf de pensioenen te verlagen, of allebei.