Dekkingsgraad februari 2020

De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een fonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van SPF en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad 110% is, dan staat tegenover elke € 100,- die het fonds moet uitbetalen aan gepensioneerden, € 110,- aan vermogen.

De beleidsdekkingsgraad van SPF is in februari 2020 gedaald naar 94,8% per 29 februari 2020. U leest hierover meer op de pagina Financiële situatie. Ook het coronavirus heeft invloed op de dekkingsgraad.

Artikel over coronavirus

De minimaal vereiste dekkingsgraad is vastgesteld op 104,3%.

U kunt bij ons elk jaar rekenen op een vaste toeslag van 2%. Dit noemen we onvoorwaardelijke indexatie. Terwijl de afgelopen jaren bij veel pensioenfondsen de pensioenen niet zijn verhoogd, gebeurde dat bij ons wel. Die vaste verhoging kost ons fonds natuurlijk wel geld. Dat verklaart waarom onze dekkingsgraad minder hard stijgt. Zonder vaste jaarlijkse verhoging zou die tientallen procenten hoger staan. Dan ziet de vergelijking van de dekkingsgraad van SPF met de dekkingsgraad van andere pensioenfondsen er opeens veel beter uit.

Verloop dekkingsgraad
In het overzicht staat het verloop van de dekkingsgraad.

Lees ook:
Dekkingsgraadverloop in het afgelopen jaar