SPF komt deelnemers tegemoet

De maatregelen rondom het coronavirus in Nederland zijn de afgelopen week aangescherpt. Op deze speciale pagina houden wij u de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U leest hieronder achtereenvolgens over wat het betekent voor de zelfstandige fysiotherapeut, de fysiotherapeut in loondienst en de gepensioneerde fysiotherapeut.

 

Bent u zelfstandige? Dit betekent het voor u

Het inkomen van veel fysiotherapeuten wordt hard geraakt door de coronacrisis. SPF begrijpt dat u daardoor financieel krap komt te zitten. We willen u graag de helpende hand bieden.

Door het wegvallen van inkomsten, kan het lastig zijn om maandelijkse kosten zoals de pensioenpremie te betalen. Hoe kunnen we u daarbij helpen? Door ons coulant op te stellen. Lukt het u niet om de pensioenpremie te betalen dan zal SPF de komende 3 maanden geen aanmaningen sturen of een incasso-procedure starten. Dat geeft u enige financiële speling.

Wat verandert er wel en niet?
Het is te bewerkelijk om met iedereen afzonderlijk betalingsafspraken te maken. Daarom hebben we gekozen voor een collectieve maatregel. Ook hebben we besloten om de basis van ons administratieve proces en de premie-inning zoveel mogelijk intakt te laten. Dat betekent dat u gewoon nota’s blijft ontvangen. En ook gaat de automatische incasso gewoon door. Wat er verandert is dat we geen maatregelen nemen als u niet betaalt. Nota’s die u niet betaalt moet u later wel inhalen.

Zo werkt het in de praktijk:

 • U blijft gewoon onze maandelijkse nota ontvangen. Betaalt u niet? Dan krijgt u de komende 3 maanden geen aanmaning.
 • Betaalt u maandelijks via een automatische incasso? Die loopt gewoon door. Wel kunt u die stilzetten via internetbankieren. Ook kunt u de betaalde premie ‘storneren’ (terugvorderen).
 • Nota’s die u nu niet betaalt, moet u later betalen.
 • Niemand weet hoe lang deze coronacrisis gaat duren. De versoepeling geldt vooralsnog voor de maanden april, mei, juni 2020.

Pensioenpremie verlagen?

 • Werkt u langer dan 3 jaar als zelfstandige? Dan zijn uw inkomensgegevens van 2017 bepalend voor de premie van dit jaar. Op basis van wet- en regelgeving moeten wij namelijk het inkomen van 3 jaar terug (t-3) als grondslag gebruiken. SPF onderzoekt momenteel de mogelijkheid om daar van af te kunnen wijken of wellicht een andere manier om de premie te kunnen verlagen. U hoort daar later meer over.
 • Werkt u korter dan 3 jaar als zelfstandige? Dan kunt u de schatting voor uw inkomensopgave voor 2020 aanpassen.
  • Ga naar Mijn pensioen
  • kies Home
  • kies daarna Mijn inkomensopgave.
  • U ziet bij ‘Ik wil ….’ 3 opties. Kies voor de 3e optie als u uw verwachte inkomen voor 2020 wilt verlagen (het bedrag dat u eerder heeft ingevuld kunt u aanpassen).

Denkt u daar dan over na, u kunt hier gerust een aantal weken de tijd voor nemen.

Moet u de inkomensopgave voor 2019 nog doen? Kies dan voor optie 1. De nieuwe bedragen worden met terugwerkende kracht verwerkt.

Loopt er al een betalingsregeling?
Deelnemers met wie we al eerder een betalingsregeling hebben afgesproken, krijgen persoonlijk van ons te horen welke financiële speelruimte we kunnen bieden.

 

Bent u in loondienst? Dit betekent het voor u

Het inkomen van veel fysiotherapeuten wordt hard geraakt door de coronacrisis. SPF begrijpt dat u daardoor financieel krap komt te zitten. We willen u graag de helpende hand bieden.

Als u moet rondkomen van een lager inkomen, kan het lastig zijn om maandelijkse kosten zoals de pensioenpremie te betalen. Hoe kunnen we u daarbij helpen? Door ons coulant op te stellen. Lukt het u niet om de pensioenpremie te betalen dan zal SPF de komende 3 maanden geen aanmaningen sturen of een incasso-procedure starten. Dat geeft u enige financiële speling.

Wat verandert er wel en niet?
Het is te bewerkelijk om met iedereen afzonderlijk betalingsafspraken te maken. Daarom hebben we gekozen voor een collectieve maatregel. Ook hebben we besloten om de basis van ons administratieve proces en de premie-inning zoveel mogelijk in takt te laten. Dat betekent dat u gewoon nota’s blijft ontvangen. Ook gaat de automatische incasso gewoon door. Wat er verandert, is dat we geen maatregelen nemen als u niet betaalt. Nota’s die u niet betaalt moet u later wel inhalen.

Zo werkt het in de praktijk:

 • U krijgt elke maand nog steeds de premienota. Betaalt u niet? Dan krijgt u de komende 3 maanden geen aanmaning.
 • Betaalt u maandelijks via een automatische incasso? Die loopt gewoon door. Wel kunt u voordat het bedrag wordt afgeschreven de betaling blokkeren via internetbankieren. Ook kunt u de betaalde premie ‘storneren’ (terugvorderen).
 • Nota’s die u nu niet betaalt, moet u later betalen.
 • Niemand weet hoe lang deze coronacrisis gaat duren. De versoepeling geldt vooralsnog voor de maanden april, mei, juni 2020.

Pensioenpremie verlagen?
U kunt ervoor kiezen om uw maandelijkse pensioenpremie te verlagen.

 • Ga naar Mijn pensioen
 • kies Home
 • kies daarna Mijn inkomensopgave.
 • U ziet bij ‘Ik wil ….’ 3 opties. Kies voor de 3e optie als u uw verwachte inkomen voor 2020 wilt verlagen (het bedrag dat u eerder heeft ingevuld kunt u aanpassen).

Denkt u daar dan over na, u kunt hier gerust een aantal weken de tijd voor nemen.

Moet u de inkomensopgave voor 2019 nog doen? Kies dan voor optie 1. De nieuwe bedragen worden met terugwerkende kracht verwerkt.

Loopt er al een betalingsregeling?
Deelnemers met wie we al eerder een betalingsregeling hebben afgesproken, krijgen persoonlijk van ons te horen welke financiële speelruimte we kunnen bieden.

 

Bent u met pensioen? Dit betekent het voor u

Het coronavirus zorgt voor veel onrust. Misschien denkt u dat mogelijk ook uw pensioenuitkering in de knel komt. Die zorg willen we graag wegnemen. Uw maandelijkse uitkering gaat gewoon door. U krijgt uw pensioenuitkering op de datum zoals u kunt lezen bij Betaaldata pensioenuitkeringen 2020 (pdf).Uw volgende pensioenuitkering staat op 25 maart 2020 op uw rekening. Goed om te weten: het kan zijn dat het geld pas in de loop van de dag op uw rekening staat.

Zowel financieel als organisatorisch is SPF sterk genoeg om de schok die corona veroorzaakt, op te vangen. Natuurlijk raakt de klap op de financiële markten ook ons, maar er is genoeg geld in kas voor de maandelijkse uitkeringen. Lees ook het artikel 'Coronavirus heeft ook impact op SPF' over onze financiële situatie.

Administratie
Onze administratieve processen zijn extra geborgd en schokbestendig ingericht. Het grootste deel verloopt volledig automatisch.

Dagelijks overleg
Om de financiële gevolgen te bewaken hebben we het ‘Draaiboek financiële crisis’ geactiveerd. Dit houdt onder meer in dat er dagelijks een comité bijeenkomt om de laatste ontwikkelingen op de financiële markten te bespreken en zo nodig maatregelen te nemen.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op. U kunt zoals altijd terecht met vragen over uw pensioen. Het duurt nu misschien iets langer voordat we reageren. Onze medewerkers werken vanuit huis.