Akkoord over nieuw pensioenstelsel?

Een nieuw pensioenstelsel komt steeds dichterbij. Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben hierover bijna een akkoord bereikt. Op 4 juli wordt hierover nog gestemd door vakbonden. Minister Koolmees: "Het pensioenstelsel wordt robuuster, persoonlijker en zal beter aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt." Doordat nog niet alle vakbonden groen licht hebben gegeven, wachten we op een definitief akkoord. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de behandeling van het akkoord in de Tweede Kamer.

Het is de bedoeling dat het nieuwe pensioenstelsel in 2026 wordt ingevoerd. In het nieuwe stelsel hebben pensioenfondsen minder last van de aanhoudend lage rente. Daar staat tegenover dat ook de uitkomst van ieders pensioen minder zeker is. Vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen beginnen met de overstap. Door het akkoord lijkt voor veel fondsen de dreigende verlaging van de pensioenen van de baan.

Of dat voor SPF ook zo is, is nog de vraag. Er is besloten dat pensioenfondsen waarvan de beleidsdekkingsgraad eind dit jaar hoger is dan 90%, de pensioenen niet hoeven te verlagen. De beleidsdekkingsgraad van SPF stond per 31 mei op 91,9%. Hopelijk staan we eind van dit jaar nog steeds boven de 90%.

Wat gebeurt er als we lager staan?
Staat onze beleidsdekkingsgraad eind van 2020 onder 90% dan zijn maatregelen onvermijdelijk. Ruwweg zijn er dan drie mogelijkheden: 

  • de premie gaat omhoog
  • de pensioenen worden verlaagd
  • of een combinatie van beide

Overigens is de kans aanzienlijk dat SPF volgend jaar hoe dan ook de pensioenpremie moet verhogen, ook als de beleidsdekkingsgraad boven de 90% staat.

Voorbereidingen
Omdat er dus mogelijk wijzigingen nodig zijn, zal het bestuur hiervoor de vereiste acties en bijbehorende planning in kaart brengen. Natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte. Per mail en via onze website.