Reële kans op verlagen van pensioen

Voor ons pensioenfonds wordt elke maand de dekkingsgraad berekend. De afgelopen maanden schommelde de dekkingsgraad rond de 90%. We zitten hiermee in de gevarenzone. Daarom moeten we de pensioenen in 2021 misschien verlagen.

Of de pensioenen daadwerkelijk moeten worden verlaagd, weten we pas begin 2021. In de komende maanden moet blijken hoe de economie zich wereldwijd ontwikkelt en welke impact dit en de coronacrisis hebben. Ook de ontwikkeling van de rente is belangrijk. Gaat deze stijgen of dalen? Helaas is dat niet te voorspellen. Als SPF de pensioenen moet verlagen dan gebeurt dat op z’n vroegst vanaf juli 2021.