"Onze leden hebben het laatste woord"

Jan Poen

Met de vele veranderingen die op pensioengebied op ons afkomen, is onze deelnemersvereniging DPF belangrijker dan ooit. Een goed moment voor een interview met DPF-bestuursvoorzitter Jan Poen.

“Het belangrijkste is dat leden zich gehoord voelen en dat ze zich ook thuis voelen bij de vereniging. Het doel van DPF is dat we samen een zo goed mogelijk pensioen realiseren tegen zo laag mogelijke kosten.”

“Lastig daarbij is dat onze achterban niet eenduidig is. We hebben zo’n 23.000 leden, waarvan een deel als zelfstandige werkt en een deel in loondienst. Vooral voor de mensen die in dienstverband werken is de premie die ze moeten betalen voor hun pensioen behoorlijk hoog in verhouding tot wat ze verdienen. Dat geldt zeker voor jonge fysiotherapeuten die net begonnen zijn. Daar zit onze grootste zorg.

De belangrijkste vraag die ons bezighoudt is: hebben we de juiste regeling voor ogen die past bij onze achterban? Dus die ook past bij de mensen in loondienst. Daar kun je alleen achter komen als je hierover met elkaar praat. Samen moeten we kijken wat haalbaar én betaalbaar is. Om daar achter te komen heb je echt de stem van de leden nodig. Is het niet haalbaar of betaalbaar? Dan schieten we ons doel voorbij.”

Protesten klinken het luidst
“Welke mening hoor je het hardst? De mening van mensen die ergens tegen zijn. Die klimmen op de barricade en laten zich horen. Maar wat vindt de groep die zich stil houdt? Het is de kunst om alle verschillende geluiden naar je toe te halen om vervolgens tot een compromis te komen waarmee valt te leven. Hoe vangen we die geluiden op? Dat doen we op verschillende manieren. Via onze ledenvergaderingen, via onze sociale partners, via onze verenigingsraad. De 15 leden van deze raad zijn zelf fysiotherapeut. Ze staan middenin het alledaagse werk. Zij gaan het gesprek aan met collega’s in hun directe werkomgeving. Zo horen wij wat er speelt. Al die geluiden samen bepalen onze agenda. Op basis daarvan komen we met voorstellen waarover de leden het laatste woord hebben.”

Wat je ziet is dat er leden zijn die hun lidmaatschap opzeggen. Bijvoorbeeld omdat ze het niet eens zijn met de verplichtstelling.

“Dat is heel jammer. Maar wat bereiken ze daarmee? Nederland is een land van collectieve regelingen; zo is het nu eenmaal georganiseerd. Dat verandert niet door te vertrekken bij de deelnemersvereniging. Maar als je opstapt verlies je wel het recht om mee te beslissen over de toekomst van jouw pensioen. Je doet jezelf tekort.”

Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. Samen zullen we die vernieuwingen zo goed mogelijk moeten inpassen in ons reglement. Er is komende tijd genoeg om samen over te beslissen. Dus ik roep iedereen op om vooral lid te blijven, dan wel lid te worden als je dat nog niet bent. Het woord is aan de leden. Samen zorgen dat we onze pensioenregeling zo goed mogelijk inrichten; waarbij haalbaarheid en betaalbaarheid het uitgangspunt zijn.”