Dekkingsgraad verder omhoog

De beleidsdekkingsgraad steeg van 92,3% eind april naar 93,4% eind mei. Dat kwam vooral door een stijging van de rente. Die rentestijging was eigenlijk niet eens zo groot. Omdat de rente nog steeds zó laag staat, had deze kleine stijging opnieuw een relatief groot gevolg.

De rente is belangrijk voor de hoogte van onze verplichtingen. Die dalen als de rente stijgt. We hoeven dan volgens de regels nú minder geld te hebben om straks onze pensioenen te kunnen betalen. Of stijging van de rente doorzet is afwachten. De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde al aan maatregelen te treffen om een rentestijging tegen te gaan.

SPF heeft nog steeds te weinig reserves om er zeker van te zijn dat zij in de toekomst de pensioenen volledig kan betalen. Daarom heeft het pensioenfonds ook dit jaar weer een herstelplan bij De Nederlandse Bank (DNB) ingediend.

Geen verlaging pensioenen in 2021
Het herstelplan is een berekening volgens regels van DNB. De berekeningen laten zien dat, met enkele aanvullende maatregelen, onze beleidsdekkingsgraad binnen enkele jaren groeit naar de vereiste hoogte. SPF heeft toestemming gekregen om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling. Pensioenfondsen kunnen gebruikmaken van de vrijstellingsregeling wanneer ze voldoen aan 2 voorwaarden: de dekkingsgraad van eind december 2020 is 90% of hoger én ze kunnen onderbouwen waarom ze gebruikmaken van de regeling. We voldoen aan beide criteria en hierdoor is een pensioenverlaging in 2021 niet aan de orde.

Op de pagina Financiële situatie leest u meer over (beleids)dekkingsgraad, de vrijstellingsregeling en het herstelplan.