Dekkingsgraad september 2021

De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een fonds. Deze dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van SPF en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad 110% is, dan staat tegenover elke € 100,- die het fonds moet uitbetalen aan gepensioneerden, € 110,- aan vermogen.

De langdurig lage rentestand is van grote invloed op de dekkingsgraad. Dat heeft ook negatieve gevolgen voor het belegd vermogen van SPF. De beleidsdekkingsgraad van SPF is gestegen naar 97,4% eind september 2021. U leest hierover meer op de pagina Financiële situatie.

U kunt bij ons elk jaar rekenen op een vaste toeslag van 2%. Dit noemen we onvoorwaardelijke indexatie. Terwijl de afgelopen jaren bij veel pensioenfondsen de pensioenen niet zijn verhoogd, gebeurde dat bij ons wel. Die vaste verhoging kost ons fonds natuurlijk wel geld. Dat verklaart waarom onze dekkingsgraad minder hard stijgt. Zonder vaste jaarlijkse verhoging zou die tientallen procenten hoger staan. Dan ziet de vergelijking van de dekkingsgraad van SPF met de dekkingsgraad van andere pensioenfondsen er opeens veel beter uit.

De lagere beleidsdekkingsgraad heeft geen effect op de uitkering van de pensioenen. Wij blijven die pensioenuitkeringen gewoon uitbetalen. Ook is er geen effect op het opgebouwde pensioen of het recht op partner- en wezenpensioen. Als de dekkingsgraad zo blijft of verder daalt, dan heeft dit wel gevolgen voor het pensioen. De actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar is hiervoor relevant. Wanneer de actuele dekkingsgraad eind december lager is dan 90%, zullen we de pensioenen moeten verlagen (korten).

Vanzelfsprekend houden we u via onze website op de hoogte van al het nieuws dat uw pensioen en onze dienstverlening raakt.

Verloop beleidsdekkingsgraad
In het overzicht staat het verloop van de beleidsdekkingsgraad.

grafiek verloop dekkingsgraad SPF tot en met september 2021

Lees ook:
Verloop beleidsdekkingsgraad in de periode 2015-2021