Algemene Vergadering DPF op 17 november

Op 17 november vond de Algemene Ledenvergadering (AV) van DPF online plaats. In een gemoedelijke setting werden de deelnemers meegenomen door Jan Poen (voorzitter DPF) en Doreth van den Heuvel (voorzitter SPF) over de ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord.

Pensioenregeling SPF en Pensioenakkoord
Het bestuur van DPF is de komende 2 jaar druk met dit pensioenakkoord en de uitwerking hiervan. Speerpunt in 2022 is om naar de deelnemers toe te gaan en hen mee te nemen in het proces rondom de nieuwe pensioenregeling. De pensioenregeling is per slot van rekening van, voor en door fysiotherapeuten. Het is belangrijk om deze weg dan ook samen te bewandelen.

Overige onderwerpen in de AV
Naast dit onderwerp hebben de bestuursleden het jaarverslag, jaarplan, begroting en jaarrekening gepresenteerd. Via de chat konden de deelnemers vragen stellen. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt.

Heeft u de vergadering gemist?
Of wilt u de AV nog eens terugkijken? De AV is opgenomen. U vindt de video bij Welkom op de Algemene Vergadering.