Dekkingsgraad november 2021

De financiële gezondheid van SPF wordt maandelijks weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt berekend door alle bezittingen van het pensioenfonds te delen door de pensioenverplichtingen (de pensioenaanspraken van alle deelnemers). De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

We maken onderscheid tussen 2 dekkingsgraden: actuele en beleidsdekkingsgraad

  • De actuele dekkingsgraad is de maandelijkse stand aan het einde van de maand.
  • De beleidsdekkingsgraad toont het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad in de maand november 2021 is 100,5%
De actuele dekkingsgraad is in 1 maand met 0,6% gedaald.

De beleidsdekkingsgraad in de maand november 2021 is 99,1%
De beleidsdekkingsgraad is in 1 maand met 0,7% gestegen.

Waarvoor gebruiken wij de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt als graadmeter bij belangrijke beleidsbeslissingen waaronder de verhoging van de pensioenen. Ook wordt op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaald of de buffers van het pensioenfonds voldoende zijn. Zo voorkomt het bestuur dat zij een besluit neemt op basis van een momentopname.

Meer weten over

de financiële situatie van SPF

uw eigen pensioen bij SPF