SPF steunt initiatief om coronavirus de baas te worden

SPF heeft, als betrokken aandeelhouder, via haar vermogensbeheerder Achmea Investment Management (AIM) in 2020 al het initiatief genomen om de farmaceutische sector op te roepen tot maximale samenwerking om de verspreiding van het virus en de gevolgen daarvan wereldwijd tot een minimum te beperken.

Met andere investeerders, experts, de WHO, Access to Medicine en Oxfam US heeft AIM gesproken over mogelijke vervolgstappen. Daarom is er nu een brief gestuurd naar vaccin-producenten. In deze brief (pdf) wordt aan de vaccin-producenten gevraagd om hun bijdrage aan het wereldwijd beschikbaar maken van vaccins te koppelen aan hun beloningsbeleid en strategie. Hiermee verwachten de briefschrijvers, door middel van hun stembeleid, invloed te kunnen uitoefenen op het wereldwijd beschikbaar maken van vaccins.

Omdat het onderwerp juist nu, en helaas ook de komende jaren, relevant blijft kunnen we via deze brief en daaropvolgend dialoog met de farmaceutische sector, het onderwerp op de agenda houden richting het aandeelhoudersseizoen van 2022.