Pensioencabaret

Het allereerste SPF online pensioencabaret was op 17 november 2020. Cabaret over uw financiële toekomst, ook af en toe door een serieuze bril bekeken.

Wat vindt u van het Pensioencabaret?

Geef uw mening

Heeft u de voorstelling gemist?
Gelukkig hebben we de video's nog! U kunt ze hieronder bekijken. Ook leest u de antwoorden op de vragen die tijdens de voorstelling zijn gesteld.

Vragen tijdens het pensioencabaret

Als osteopaat bouwt u geen pensioen op bij SPF. Wel kunt u uw pensioenopbouw bij SPF, afhankelijk van uw situatie, maximaal 3 of 10 jaar voortzettten. In artikel 5 van het pensioenreglement, zie de website onder downloads, vindt u de voorwaarden voor vrijwillig opbouw voortzetten.

Als u in uw andere baan geen pensioen opbouwt, dan is het mogelijk om uw pensioenopbouw bij SPF op vrijwillige basis voort te zetten. Dit kan afhankelijk van uw situatie, maximaal 3 of 10 jaar. In artikel 5 van het pensioenreglement, zie de website onder downloads, vindt u de voorwaarden voor vrijwillige voortzetting.

Aanvulling: Als u wel ergens anders pensioen op gaat bouwen kunt u ervoor kiezen uw pensioen bij SPF over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dan blijft uw pensioen bij ons gewoon staan. U krijgt dan van ons een pensioenuitkering vanaf uw pensioendatum zolang u leeft.

Dat is helaas niet mogelijk. Dat zou vergelijkbaar zijn met afkoop. Afkoop van pensioen is helaas niet toegestaan.

Dat is helaas wettelijk niet toegestaan, behalve als sprake is van een "klein pensioen". Hiervoor moet het pensioen kleiner zijn dan de jaarlijks vastgestelde afkoopgrens. Deze vindt u terug in het pensioenreglement.

Bent u vanaf 2018 gestopt met pensioen opbouwen bij SPF? Dan is afkoop van een klein pensioen alleen op uw pensioendatum. Óf als wij na 5 jaar vanaf 1-1-2020 uw pensioen niet hebben kunnen overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling.

Dat klopt, u bouwt bij SPF een basispensioen op. Boven het maximale beroepsinkomen vindt geen pensioenopbouw bij SPF plaats. Wel kunt u tot 33% bijsparen, banksparen, een lijfrente afsluiten. Wat in uw situatie het meest geschikt is kunt u het beste met een financieel adviseur bespreken.

Deze vraag kunnen we niet beantwoorden zonder uw persoonlijke situatie te kennen. Het antwoord is namelijk afhankelijk van uw leeftijd, van wanneer u gestart bent met pensioen opbouwen én van de keuzes die u maakt als u uw pensioen in laat gaan.

Een fysiotherapeut kan vanaf 60-jarige leeftijd het pensioen laten ingaan als hij stopt met fysiotherapeutische werkzaamheden. Als hij méér dan 5 jaar voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd stopt, dan vragen wij van hem een verklaring dat hij geen inkomsten uit arbeid meer ontvangt en dit ook niet verwacht te ontvangen. Dit kan hij via Mijn pensioen aanvragen.

Een fysiotherapeut mag 3 jaar vrijwillig pensioenpremie blijven betalen, tenzij hij/zij binnen 3 jaar voor zijn 67e daarmee wil beginnen. Voor die 3 jaar gelden wel 2 uitzonderingen:

1: als de deelnemer om medische redenen stopt als fysio, of
2: als de deelnemer andere betaalde arbeid verricht.

Fysiotherapeuten bouwen maximaal tot hun 67e pensioen op. Werkt u door na die datum dan wordt geen pensioen meer opgebouwd. Bij deeltijdpensioen en daarnaast nog werken wordt tot 67 pensioen opgebouwd.

Het is altijd goed om dat aan ons door te geven. SPF kent een regeling voor premievrije pensioenopbouw als u volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent voor het beroep fysiotherapeut. Ook moet u daarvoor de verzekering voor PVI hebben afgesloten. Als u ons laat weten dat u arbeidsongeschikt bent kunnen wij voor u onderzoeken of u premievrij pensioen kunt opbouwen.

In tegenstelling tot de meeste andere pensioenfondsen kent SPF een onvoorwaardelijke toeslag van 2%. Dat betekent dat uw opgebouwd pensioen elk jaar met 2% verhoogd wordt. Een extra voorwaardelijke toeslag bovenop die 2% , heeft SPF helaas vanwege de financiële situatie de afgelopen jaren niet kunnen geven.

U maakt een zo goed mogelijke schatting van het gemiddeld aantal uur dat u verwacht per week te gaan werken in 2019. Deze uren deelt u door het aantal uur dat bij uw werkgever als een volledige werkweek geldt.

Voorbeeld: u verwacht gemiddeld 15 uur per week te werken. Bij uw werkgever is 38 uur per week fulltime. Uw deeltijdpercentage is dan 15/38 = 39%

Ja dat klopt. U kunt vanaf 60-jarige leeftijd uw pensioen laten ingaan als u stopt met fysiotherapeutische werkzaamheden. Als u méér dan 5 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd stopt, dan vragen wij van u een verklaring dat u geen inkomsten uit arbeid meer ontvangt en dit ook niet verwacht te ontvangen. In belastingregels staat dat u niet meer dan 5 jaar voor uw AOW datum uw pensioen in mag laten gaan én daarnaast nog betaalde arbeid doen.

SPF heeft ervoor gekozen om de pensioenleeftijd niet aan de AOW-leeftijd te koppelen. Hiervoor zouden jaarlijks een systeemaanpassing en aanpassing van processen en correspondentie nodig zijn. Dat werkt kostenverhogend en dat is geld van u als deelnemer. Daarom heeft SPF gekozen voor een vaste pensioenleeftijd. Deze kunt u wel vervroegen of uitstellen.

SPF heeft ervoor gekozen om de pensioenleeftijd niet aan de AOW-leeftijd te koppelen. Hiervoor zouden jaarlijks een systeemaanpassing en aanpassing van processen en correspondentie nodig zijn. Dat werkt kostenverhogend en dat is geld van u als deelnemer. Daarom heeft SPF gekozen voor een vaste pensioenleeftijd. Deze kunt u wel vervroegen of uitstellen.

SPF heeft ervoor gekozen om de pensioenleeftijd niet aan de AOW-leeftijd te koppelen. Hiervoor zouden jaarlijks een systeemaanpassing en aanpassing van processen en correspondentie nodig zijn. Dat werkt kostenverhogend en dat is geld van u als deelnemer. Daarom heeft SPF gekozen voor een vaste pensioenleeftijd. Deze kunt u wel vervroegen of uitstellen. Kijk voor de voorwaarden bij Mijn pensioen.

U bouwt bij SPF elk jaar hetzelfde percentage op over uw pensioengrondslag. Als u meer gaat verdienen, tot het maximaal beroepsinkomen, gaat u meer pensioen opbouwen. Anders blijft de pensioenopbouw gelijk. Wel ontvangt u van ons jaarlijks 2% onvoorwaardelijke toeslag. Hoe meer pensioen er al is opgebouwd, hoe hoger deze toeslag is.

U kunt vanaf 60-jarige leeftijd uw pensioen laten ingaan als u stopt met fysiotherapeutische werkzaamheden. Als u méér dan 5 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd stopt, dan vragen wij van u een verklaring dat u geen inkomsten uit arbeid meer ontvangt en dit ook niet verwacht te ontvangen. In belastingregels staat dat u niet meer dan 5 jaar voor uw AOW datum uw pensioen in mag laten gaan én daarnaast nog betaalde arbeid doen.

U kunt vanaf 60-jarige leeftijd uw pensioen laten ingaan als u stopt met fysiotherapeutische werkzaamheden. Als u méér dan 5 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd stopt, dan vragen wij van u een verklaring dat u geen inkomsten uit arbeid meer ontvangt en dit ook niet verwacht te ontvangen. In belastingregels staat dat u niet meer dan 5 jaar voor uw AOW datum uw pensioen in mag laten gaan én daarnaast nog betaalde arbeid doen.

Wij kunnen en mogen u hier helaas niet over adviseren. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met een financieel adviseur, op basis van een totaaloverzicht van uw financiële situatie.