Premie 2021

Pensioen is door een aanhoudende lage rente en de gewijzigde regels van de overheid steeds duurder geworden. Pensioen is de optelsom van de ingelegde premies, de beleggingsrendementen en van de risico’s die we in het fonds delen.

Pensioen is duurder geworden. Hoe kan dat?
Dit komt onder andere door de lage rente waar pensioenfondsen mee moeten rekenen. Door de lage rente is de premie niet meer voldoende voor het pensioen dat je bij SPF opbouwt. Daarvoor krijg je bijvoorbeeld elk jaar 2% verhoging en dat kost ook geld. Daarnaast moeten we voor de beleggingen met minder opbrengst rekenen dan we tot nu toe mochten. Het levenslang pensioen duurt ook langer. Want we worden gemiddeld ouder. Hierdoor moeten we meer geld reserveren om het pensioen langer te kunnen uitkeren.

Gaan we vanaf 2021 meer geld opzij zetten om ons pensioen op peil te houden?
De huidige pensioenpremie is niet meer voldoende voor een goed basispensioen later. Daarom gaan we de jaarlijkse premie verhogen met 10,2%. Zo kunnen we ook de komende jaren als beroepsgroep samen zorgen voor een goed pensioen voor alle fysiotherapeuten.

Wat gaat uw pensioen kosten?

Jantien is alleenstaand en werkt al enige jaren als fysiotherapeut. Zij betaalt per jaar €2.450 premie voor haar pensioen. Dit is op dit moment € 204 per maand aan premie. Door deze premieverhoging gaat zij per maand € 225 aan premie betalen.

Voorgestelde premiepercentages 2021 Basisregeling (als % van de pensioengrondslag)
Fysiotherapeut Met partner Zonder partner
Zelfstandig werkend 11,11% 10,89%
In loondienst 15,44% 15,14%

 

Voorgestelde premiepercentages 2021 Basisplus-regeling (als % van de pensioengrondslag)
Fysiotherapeut Met partner Zonder partner
Zelfstandig werkend 19,51% 19,13%
In loondienst 27,12% 26,59%

 

Maximale premie 2021 in vergelijking tot 2020 Basisregeling en basisplus-regeling
  Basisregeling Basis-plusregeling
  2021 2020 2021 2020
Zonder partner € 295 € 267 € 517 € 469
Met partner € 301 € 273 € 528 € 479

 

 

U hoeft niet te wachten tot uw jaarlijkse aangifte. U kunt de belastingdienst vragen om de premie maandelijks te verrekenen. De premieverhoging kunt u daarbij meenemen.

Lees meer informatie op de site van de belastingdienst.

Met de rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken berekent SPF hoeveel pensioen het kan toezeggen voor de premie die fysiotherapeuten betalen. Door de lage rente mag het fonds niet meer zoveel pensioen toezeggen als in het verleden. Om hetzelfde pensioen op te bouwen, moeten we dus meer premie inleggen.

Dan wordt de kans groter dat we de pensioenen moeten verlagen. We hebben dan te weinig in kas om de opgebouwde pensioenen te betalen. De afgelopen jaren besloten we de premie zo min mogelijk te verhogen. Dat doen we omdat we weten dat de tarieven voor fysiotherapeuten ook niet zijn gestegen.

Dat is nog niet duidelijk. Eind 2020 wordt duidelijk wat onze beleidsdekkingsgraad* is. Als deze onder de 90% staat, dan zullen we in 2021 de pensioenen van alle SPF-deelnemers moeten verlagen. Dit betreft dus ook de oud-deelnemers en gepensioneerden. Hoeveel we moeten korten, kunnen we pas medio maart 2021 bepalen. Daar informeren we u natuurlijk over.

* Deze dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van SPF en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen.

De eerste premienota over 2021 ontvangt u rond 20 december a.s. Hierop is de premieverhoging verwerkt. Die nota is dus hoger dan dat u gewend was.

Kabinet, werkgevers en vakbonden maakten in het Pensioenakkoord afspraken over een nieuw pensioenstelsel. Maar omdat pensioenfondsen pas tussen 2024 en 2026 overstappen op het nieuwe systeem gelden nu nog de huidige regels. Tot die tijd moet SPF het pensioen dat u op uw UPO ziet, berekenen op basis van die huidige regels.

Meer informatie over de premie in het algemeen en de premies 2020