Uw pensioen

U bouwt nu pensioen op bij SPF of heeft u dat in het verleden gedaan. We leggen u hier uit hoe onze pensioenregeling eruit ziet.

Iedereen die werkt als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk in Nederland is verplicht pensioen bij SPF op te bouwen. De regeling is ook verplicht voor fysiotherapeuten die parttime of als waarnemer, uitzendkracht of oproepkracht werken. De verplichting geldt niet voor:

  • fysiotherapeuten die voor 1 januari 1976 bezwaar hebben gemaakt tegen de verplichtstelling en voor 1 maart 1975 al een eigen pensioenvoorziening hadden getroffen. Zij moeten voor 1 april 1978 een verzoek tot vrijstelling hebben ingediend
  • fysiotherapeuten die in loondienst werken en voor hun pensioen verzekerd zijn bij ABP of PFZW
  • fysiotherapeuten die werken in een praktijk waar een eigen pensioenregeling geldt die minstens gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van SPF en waaraan het SPF-bestuur dispensatie heeft verleend

Bouwt u al pensioen op bij bijvoorbeeld Pensioenfonds Zorg en Welzijn? En werkt u daarnaast nog als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk? Dan moet u zich voor dat deel aanmelden bij SPF.