Basispensioen

De Basisregeling is de verplichte regeling bij SPF voor nieuwe en herintredende deelnemers. Voor 2016 had SPF een regeling met een hogere pensioenopbouw, de BasisPlusregeling. Deze BasisPlusregeling is gesloten. De huidige Basisregeling levert slechts een basispensioen op. Het is verstandig samen met uw financieel adviseur te bekijken of u extra maatregelen moet treffen om later voldoende pensioen te hebben. Gebruik onze pensioenplanner om te zien hoeveel pensioen u opbouwt in de Basisregeling.

Deelname is verplicht
De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) is een wettelijk verplichtgestelde beroepspensioenregeling. Alle zelfstandig werkende fysiotherapeuten in Nederland en de bij hen werkzame fysiotherapeuten in loondienst zijn verplicht om zich zelf aan te melden bij SPF. De regels voor deze verplichtstelling staan in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Met de verplichtstelling is tegemoet gekomen aan de behoefte onder beroepsgenoten om in collectief verband een basis pensioenvoorziening te treffen. Het pensioenfonds mag maar 1 verplichte regeling aanbieden. Vanaf 1 januari 2016 is dat de Basisregeling. U leest in de uitleg over de juridische positie van de SPF-regeling hoe dat zit.

Bouwt u pensioen op in de BasisPlusregeling?
Dan kunt u dat blijven doen zolang u werkzaam bent als fysiotherapeut. Als u op enig moment over wilt stappen naar de Basisregeling met de lagere opbouw, dan kan dat. Deze overstap is maar 1 keer mogelijk en is onomkeerbaar. Is uw partner bij ons aangemeld en stapt u over naar de Basisregeling? Dan moet uw partner toestemming geven en mee ondertekenen. De overstap naar de Basisregeling heeft immers ook (grote) gevolgen voor het partnerpensioen.