Informatie over aanmelden

U gaat zich aanmelden als deelnemer aan SPF? Dit zijn handige tips en informatie.

Weet dat pensioen opbouwen bij SPF voor u verplicht is
Samen pensioen opbouwen heeft een aantal voordelen. Met veel deelnemers kunnen we het pensioengeld collectief beleggen en samen risico's opvangen. Zoals het risico voor nabestaanden bij vroegtijdig overlijden en van voortzetting pensioenopbouw bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Van alle werkenden in Nederland bouwt 90% verplicht pensioen op vanuit het werk.

Maak afspraken over de betaling van uw pensioenpremie
De premie betaalt u elke maand zelf. Als u in loondienst werkt dan is pensioen onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden. Bespreek dit bij de onderhandeling over uw inkomen met uw werkgever. Vraag of uw werkgever een deel van de premie voor zijn rekening neemt. Lees hiervoor ook de KNGF-Starterschecklist op KNGF.nl. Er is nu in de 1e lijn fysiotherapie geen cao waarin dit is geregeld.

Weet wat SPF doet met uw pensioenpremie
SPF belegt een deel van het geld. Om voldoende geld bijeen te brengen voor een goed pensioen is sparen niet genoeg. Met alleen sparen zouden de premies veel hoger zijn en de pensioenen lager. Beleggen betekent risico's nemen. Maar die risico's deel je in het pensioenfonds met elkaar.

Let op bij tijdelijk of onregelmatig werk
U bouwt ook pensioen op als u tijdelijk of onregelmatig werkt of bij het waarnemen in een praktijk. Wijzigingen kunnen invloed hebben op uw beroepsinkomen en pensioenpremie. Werkt u als zzp'er? Ook dan bouwt u verplicht pensioen op bij SPF. Als u parttime werkt, dan bouwt u alleen voor het deel dat u werkt pensioen op.

Vraag een deel van de pensioenpremie terug via de belasting
De pensioenpremie is direct fiscaal aftrekbaar. Maak daar gebruik van. U hoeft niet te wachten tot na uw belastingaangifte op uw belastingteruggave. Via een verzoek bij uw belastinginspecteur kunt u de teruggave al maandelijks laten verrekenen.

Voorkom hoge premiefacturen
Betaal uw premie op tijd. Reserveer geld om uw premie te kunnen betalen. Zijn er omstandigheden waardoor dat niet lukt? Dan kan SPF een betalingsregeling afspreken. U leest hierover meer op de pagina Betaling van uw pensioenpremie

Heeft u na het lezen van deze tips nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.